Google werkt aan Elektronisch Patiënt Dossier

13 september 2010

Auteur: Lobke van der Meulen

Er is een aantal screenshots van Google Health uitgelekt. Het blijkt dat Google werkt aan een elektronisch patiënt dossier. Hierin kunnen mensen hun eigen medische geschiedenis samenstellen: welke aandoeningen of allergieën zij (gehad) hebben, welke medicijnen zij slikken, etc. Op basis hiervan wil Google dan ‘gezondheidsgidsen’ gaan aanbieden. Ook kunnen mensen artsen inzage geven in het dossier, zodat zij niet elke keer hun verhaal opnieuwen hoeven vertellen.

Specialisten zijn – nu al – niet blij met het idee. Zij vinden dat mensen zich zo met hun expertise bemoeien. Maar er bestaat nu geen centrale plaats waar medische gegevens worden opgeslagen. Met Google Health kan iemand zijn eigen dossier beheren en inzage bieden waar nodig.

Ik vind het een goede ontwikkeling. Er wordt veel over het Elektronisch Patiënt Dossier (EPD) gesproken, maar er haast nergens nog zo’n allesomvattend dossier. Alleen in (delen van) Japan, Canada en Denemarken wordt inmiddels met een goed systeem gewerkt. Google Health is in ieder geval goed om de discussie over het EPD nieuw leven in te blazen. En het zou een goed alternatief kunnen zijn voor een door de overheid opgezet EPD. Voorwaarde is natuurlijk wel dat mensen het dossier echt heel nauwkeurig bijhouden. Alleen dan kan het een waardevol en betrouwbaar instrument worden. Ik hoop dat het niet bij screenshots blijft, maar dat de ontwikkeling nog even verder gaat.
 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/google-werkt-aan-elektronisch-patient-dossier/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/google-werkt-aan-elektronisch-patient-dossier/