Hirsch Ballin wil landelijke proef met e-participatie

13 september 2010

Auteur: Lobke van der Meulen

Minister Hirsch Ballin van Justitie heeft van de week in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij een landelijke proef wil gaan doen met het raadplegen van burgers, ondernemers en belangenorganisaties via internet. Op die manier wil hij de mogelijkheid bieden om mee te praten over het opstellen van nieuwe regels. Zijn brief is naar aanleiding van het rapport van de rijksbrede werkgroep ‘Openbare internetconsultaties bij voorbereiding van regelgeving’.

De bedoeling van de proef is dat burgers vóór de besluitvorming nieuwe wetten en algemene maatregelen van bestuur voorgelegd krijgen, zodat de verschillende opvattingen ook in de besluitvorming meegenomen kan worden. Zo moeten wetten en regels ontstaan die beter te handhaven zijn en waar mensen zich meer in kunnen vinden, dan nu het geval is.

Bovendien krijgt de overheid en de regering op deze manier een beter beeld van wat er leeft bij burgers, ondernemers en belangenorganisaties. Hier kan dan op ingespeeld worden, bijvoorbeeld bij het terugdringen van administratieve lastenverlichting.

Het is goed om te zien dat overheden en politici steeds meer belangstelling krijgen voor participatie van burgers via internet. Internet is een makkelijke manier om snel een grote groep mensen te raadplegen over een bepaald onderwerp. Natuurlijk is online consultatie niet DE manier, maar het is wel een goede nieuwe optie. Op dit moment is het ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ‘experimenteren’ met eParticipatie. Wil je daar meer over weten, bezoek dan eens de pagina eParticipatie.nl.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/hirsch-ballin-wil-landelijke-proef-met-e-participatie/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/hirsch-ballin-wil-landelijke-proef-met-e-participatie/