Goede zomerplannen van de regering

13 september 2010

Auteur: Lobke van der Meulen

Tijdens het zomerreces van de regering wordt niet meer elke dag een nieuwsbrief rondgestuurd, maar de nieuwsberichten worden verzameld om (ongeveer) eens per week een goed gevulde nieuwsbrief te kunnen versturen. Soms levert dat postieve neveneffecten op. In de uitgebreide nieuwsbrief van afgelopen vrijdag stond een hele opsomming van mooie plannen. Goed bezig zo in de zomer!

De ministerraad heeft onlangs ingestemd met het plan Aanpak Regeldruk Bedrijven 2007-2011. Doel van dit plan is om niet alleen getalsmatig de regeldruk voor bedrijven aan te pakken, maar vooral ook de beleefde lasten. Op korte termijn wordt er gewerkt aan het betalen van auteursrechten, administratieve lasten voor transport van afval, problemen rond venstertijden (?), aanvragen van verschillende vergunningen voor één activiteit, problemen rond loonaangifte en het grote aantal rapportages en keuringen waar ondernemers zich jaarlijks mee moeten bezighouden. Een andere goede maatregel is dat er een meldpunt Regeldruk voor bedrijven komt. Tot nu toe hadden alleen burgers één centraal punt om hun last van de overheid te melden (www.lastvandeoverheid.nl). Goed dat er nu ook zo’n punt voor bedrijven komt.

Verder heeft de ministerraad ingestemd met een voorstel van staatssecretaris Ank Bijleveld (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) om een centrale reisdocumentenadministratie op te zetten, die voor alle gemeente raadpleegbaar is. Eén van de voordelen voor de burger hiervan is dat het paspoort voortaan in elke willekeurige gemeente aangevraagd kan worden. Forensen die in de stad van hun werk naast het gemeentehuis zitten, kunnen zo een hoop tijd besparen. Maar je kunt ook geld besparen, doordat het paspoort niet overal hetzelfde kost. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Raad van State, hopelijk wordt het ook daar goedgekeurd.

Nog iets wat misschien niet zo belangrijk lijkt, maar het wel is: er wordt de komende maanden gewerkt aan één huisstijl voor de gehele Rijksoverheid. Op dit moment heeft ieder ministerie haar eigen logo en huisstijl. Begin 2008 wordt begonnen met de invoering en in 2011 moet de hele Rijksoverheid overgeschakeld zijn. Een goede eerste kleine stap in het doorbreken van de verkokering. Misschien leidt één huisstijl tot verbroedering? Voor Roel Bekker, die nu voor alle ministeries het ambtenarenapparaat doorlicht en dus eigenlijk bij alle ministeries in dienst is, komt het zeker goed uit.

En tot slot nog het stemmen via internet voor waterschappen, wat nu in heel Nederland via internet moet gaan gebeuren. De lijst was nog langer, maar deze plannen wilde ik u niet onthouden. Als al deze plannen daadwerkelijk ingevoerd worden, is de overheid alweer een beetje slimmer geworden .

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/goede-zomerplannen-van-de-regering/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/goede-zomerplannen-van-de-regering/