Persoonsgebonden Budget netto ontvangen wordt mogelijk

13 september 2010

Auteur: Lobke van der Meulen

Met de Kafkabrigade doen we op dit moment onder andere onderzoek naar het administratieve ongemak dat een Persoons Gebonden Budget (PGB) mensen op kan leveren. Een PGB is in het leven geroepen om mensen die zorg nodig hebben meer keuzevrijheid te geven. Er wordt vastgesteld hoeveel zorg iemand nodig heeft, daar krijgt diegene dan een bepaald budget voor, dat hij/zij vrij mag besteden. Zo kun je ook de buurvrouw inschakelen en betalen om schoon te maken, in plaats dat je een ‘vreemde’ van een professionele organisatie over de vloer krijgt.

Dit klinkt als een goed idee. Dat is het in principe ook. Ware het niet dat er veel administratieve problemen om de hoek komen kijken. En dat voor mensen die zelf zorg nodig hebben. Een voorbeeld is dat als budgethouders veel zorg nodig hebben, zij bij de Belastingdienst in de groep werkgevers vallen. Met als gevolg dat ze (digitale) loonadministratie van hun zorgverleners bij moeten houden, premies moeten afdragen e.d.

In het verleden was het voor PGB-houders eenvoudig om hun administratie uit te besteden aan de SVB. Maar de afgelopen jaren zijn die mogelijkheden beperkt. En met de invoering van de WMO is één en ander nog complexer geworden. Een bron van moeilijkheden is bijvoorbeeld de afdracht van de eigen bijdrage. Mensen krijgen een bruto bedrag gestort en moeten met acceptgirokaarten hun eigen bijdrage maandelijks naar het administratiekantoor overmaken. Ze moeten daarvoor dus ook een bedrag apart houden. Dat loopt vaak mis, zeker omdat het PGB halfjaarlijks of jaarlijks wordt uitgekeerd, terwijl de eigen bijdrage eens per maand moet worden overgemaakt.

Maar wat dit knelpunt betreft is er goed nieuws: een expertisegroep van de belangrijkste betrokken organisaties heeft onlangs besloten dat gemeenten op korte termijn (waarschijnlijk al vanaf 1 augustus) het PGB ook netto mogen uitkeren. Zij houden dan de eigen bijdrage in en zorgen dat dat bedrag bij het administratiekantoor terecht komt. Hopelijk doen veel – of liever nog alle – gemeenten hieraan mee!

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/persoonsgebonden-budget-netto-ontvangen-wordt-mogelijk/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/persoonsgebonden-budget-netto-ontvangen-wordt-mogelijk/