Burgers kun je afleiden…

13 september 2010

Auteur: Lobke van der Meulen

… dat blijkt maar weer uit recent onderzoek.

De afdeling Benchmarking Publiekszaken van de VNG heeft TNS NIPO onderzoek laten uitvoeren naar de tevredenheid van burgers over de dienstverlening van gemeenten. (Het onderzoek is uitgevoerd onder 80 gemeenten, waaronder de vier grootste gemeenten.)

Daaruit blijkt dat hoewel mensen steeds langer moeten wachten in de rij voor de balie, de waardering voor de dienstverlening ook gestegen is. Zelfs de wachttijd werd nu positiever beoordeeld dan eerder!

Volgens TNS NIPO komt dit onder andere doordat het wachten bij gemeenten een stuk prettiger is geworden. Er staan tegenwoordig lekkere stoelen in de wachtruimte, je kunt een kopje koffie pakken, er liggen tijdschriften en soms zijn er zelfs videoschermen opgehangen om ons te vermaken tijdens het wachten. We laten ons weer mooi afleiden….

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/burgers-kun-je-afleiden/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/burgers-kun-je-afleiden/