Binnenkort paspoort afhalen op postkantoor

13 september 2010

Auteur: Lobke van der Meulen

Vandaag is het bericht verschenen, dat in tientallen gemeenten binnenkort documenten als paspoorten, identiteitskaarten, rijbewijzen en uittreksels van het bevolkingsregister ook op het postkantoor afgehaald kunnen worden. Nu moet je daarvoor nog lang in de rij staan bij het gemeentehuis, of het stadsdeelkantoor. Het is de bedoeling dat de proef nog dit jaar van start gaat.

Deze proef past in de trend die Postkantoren B.V. onlangs ingezet heeft. Zij willen zoveel mogelijk ‘mededistributeur’ van gemeentelijke producten en diensten worden. Eerder als zijn proeven gestart met het inburgeringsloket en het zorgloket op het postkantoor. Gemeenten hebben positief gereageerd op deze nieuwe proef.

Voor burgers hebben gemeenteloketten op postkantoren veel voordelen. Het postkantoor (of postagentschap) is meestal dichterbij dan het gemeentehuis en de wachttijden zijn vaak minder lang. Bovendien zijn postkantoren ook op zaterdag(ochtend) geopend en hebben ze door de week langere openingstijden dan de loketten op het gemeentehuis. Kortom: een goed initiatief. Hopelijk sluiten vele gemeenten zich bij de proef aan.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/binnenkort-paspoort-afhalen-op-postkantoor/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/binnenkort-paspoort-afhalen-op-postkantoor/