Werklast gezinsvoogden wordt aangepakt

14 september 2010

Auteur: Lobke van der Meulen

Minister Verdonk, nu (nog) voor jeugdbescherming, heeft aangekondigd dat de werklast voor gezinsvoogden dit jaar wordt aangepakt. Aan het einde van 2007 mogen zij nog maar 17,5 zaken tegelijk behandelen. In de loop van 2008 moet dit verder teruggebracht worden naar 15. Ook wordt ervoor gezorgd dat het groeiend aantal kinderen dat onder toezicht gesteld wordt de komende jaren goed opgevangen kan worden. Met deze maatregelen wordt het Deltaplan Gezinsvoogdij 2008 versnelt ingevoerd. Deze versnelling heeft Verdonk vastgelegd in een convenant met de Bureaus Jeugdzorg en de provincies.

Eindelijk is het besef doorgedrongen dat gezinsvoogden geen tijd meer hebben voor hun cliënten als zij 25 of 30 (soms zelfs 40) gezinnen onder hun hoede hebben. En daarnaast ook nog eens 80% van hun tijd kwijt zijn aan het invullen van formulieren en het afleggen van verantwoording. Begin 2005 hebben we met de Kafkabrigade hulpverlening aan probleemgezinnen onderzocht, begin 2006 de aanpak van voortijdig schoolverlaten. Bij beide onderzoeken kwam de hoge werklast voor gezinsvoogden aan de orde. Goed dat daar dus nu iets aan gedaan wordt. Hoewel ik me afvraag of 15 niet nog steeds veel is…

Jammer genoeg wordt bij de versnelling van het Deltaplan Gezinsvoogdij geen aandacht besteed aan de administratieve lasten voor gezinsvoogden. Zij horen zich in de eerste plaats bezig te houden met de jongeren en de gezinnen waarin zij opgroeien. Niet met intakeformulieren, netwerkoverleggen, etc. Natuurlijk hoort dit erbij, maar het mag niet de boventoon voeren, zoals op dit moment nog wel het geval is. Het terugbrengen van het aantal formulieren waar gezinsvoogden mee moeten werken en het overnemen van elkaars informatie binnen de jeugdzorg zouden een goede stap in de richting zijn. Misschien nog een aanvullend convenant op het deltaplan?

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/werklast-gezinsvoogden-wordt-aangepakt/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/werklast-gezinsvoogden-wordt-aangepakt/