Slimme Overheid op KL-blog

14 september 2010

Auteur: Lobke van der Meulen

Al lange tijd ben ik van plan om een blog bij te houden over de slimme overheid. Of liever gezegd hoe de overheid ’slimmer’ zou kunnen werken: effectiever, efficienter en bevredigender zowel voor burgers als ambtenaren. Met dit stukje is het er nu dan van gekomen.

Ik werk bij Kennisland onder andere aan verschillende Kafkabrigades: praktijkgerichte onderzoeken vanuit de ervaring van de burger/ondernemer/uitvoerende ambtenaar naar het functioneren van overheden (gemeente(diensten), provincies, ministeries, etc.). Waar zitten de knelpunten? Hoe zou het beter kunnen? Meer informatie vind je op de website van Kennisland.

Tijdens die brigades komen we vreemde situaties tegen. Om een voorbeeld te noemen: ondernemers die een formulier toegestuurd krijgen waarop staat dat je er meerdere vergunningen tegelijk mee kunt aanvragen, maar die toch dat formulier twee keer (naar dezelfde dienst!) moeten opsturen om twee vergunningen te krijgen.

Niet alleen tijdens Kafkabrigades kom je dit soort dingen tegen. Ook in de media verschijnen her en der berichtjes over dit soort Kafka-situaties. Maar wat me nog het meest opvalt: wie ik ook vertel over de Kafkabrigade, iedereen weet wel een kennis, familielid, buurtgenoot, etc. die in zo’n situatie zit (of heeft gezeten). Toen ik twee weken geleden in Oostenrijk aan mijn skileraar over mijn werk vertelde (een Nederlander overigens), vertelde hij van een bevriende slager die in een monumentaal pand zit. Van de Keuringsdienst van Waren moet hij nu een zonnescherm aanbrengen, maar van monumentenzorg mag hij niets aan het uiterlijk van het pand veranderen…Tja, wat doe je dan? Bij deze man is het zo hoog opgelopen dat hij op zoek moet gaan naar een ander pand.

Over dit soort situaties wil ik gaan schrijven op de Kennislandblog. Liefst niet alleen over gevallen waarin burgers of ambtenaren verstrikt zitten in een web van regels en procedures, maar ook over gevallen waarin ‘de’ overheid juist heel slim te werk is gegaan. Ik word graag getipt. Dus als je een mooie Kafkasituatie weet, mail dan naar: lm@kl.nl.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/slimme-overheid-op-kl-blog/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/slimme-overheid-op-kl-blog/