Co-creatie lab Veerkracht | Trimbos Instituut

Wetenschappelijke kennis over veerkracht vertalen naar praktische businesscases.


2012 - 2012

Sinds enkele jaren is het thema ‘veerkracht’ een onderwerp waar het Trimbos Instituut zich op richt. Het Trimbos is van mening dat het versterken van veerkracht onder de Nederlandse bevolking een bijdrage zou kunnen leveren aan het versterken van de geestelijke gezondheid om zo de sterk stijgende kosten van de geestelijke gezondheidszorg in te dammen.

“Veerkracht is het vermogen om jezelf te herstellen na stress of tegenslag. Het kan psychische problemen voorkomen en kan er toe dienen om het welbevinden in stand te houden of te verhogen. Veerkracht is een verzameling vaardigheden en competenties die te leren is. Het kan dienen als basis van op leefstijl gerichte campagnes omdat het gaat om dezelfde competenties als die nodig zijn om de verleiding te weerstaan van risicovolle gewoontes als roken, alcohol drinken, drugs gebruiken, te veel eten, te weinig bewegen en risicovolle seks.”

Kennisland is gevraagd een programma te ontwikkelen met de ambitie de wetenschappelijke kennis over veerkracht te vertalen naar praktische businesscases die in de praktijk worden gerealiseerd. Een programma voor de talentvolle medewerkers van het Trimbos Instituut dat een ondernemende houding en de capaciteit om samen met klanten en gebruikers nieuwe toepassingen te co-creëren stimuleert.

Dit programma, ‘Co-creatie lab Veerkracht’ genoemd, maakt gebruik van de “sociale innovatie spiraal”. Deze spiraal wordt door Kennisland regelmatig gebruikt bij het begeleiden van innovaties.

Het Co-creatie lab zal bestaan uit de volgende vijf stappen:

  1. Ontdekken en Onderzoeken:
    o Het combineren van aanwezige kennis met nieuwe inzichten. Wat weten we al en hoe kunnen we deze kennis op een andere manier gebruiken?
    o Kennis opdoen over businessmodellen en maatschappelijk ondernemerschap.
  2. Ontwikkelen/Co-creatie: Samen met klanten nieuwe proposities voorbereiden
  3. Uitproberen / Prototyping: Het in de praktijk toepassen van deze proposities.
  4. Leren / Evalueren: Geleerde lessen delen met elkaar en op basis hiervan werkwijze en proposities verbeteren
  5. Overdragen: “Lessons learned’’ overbrengen aan en borgen in de staande organisatie

Regelmatig zullen we een update geven van de ontwikkelingen in dit lab in de nieuwsbrief en op de website.

In dit project werken we samen met Corline van Es (ce@kl.nl). Zij is projectleider.

Meer weten: Chris Sigaloff (cs@kl.nl)

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/co-creatie-lab-veerkracht-trimbos-instituut/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/co-creatie-lab-veerkracht-trimbos-instituut/