Database Praktijkvoorbeelden InAxis

De laatste twee jaar van InAxis heeft Kennisland onderzoek gedaan naar innovatieve praktijkvoorbeelden voor in de database van InAxis.


2007 - 2008

Innovatie is sinds een aantal jaar een belangrijk begrip in de Nederlandse samenleving. Niet alleen het bedrijfsleven heeft de afgelopen jaren veel aandacht aan innovatie besteed, ook in de publieke sector zijn allerlei initiatieven ondernomen om organisaties op een slimme manier beter te laten functioneren. Op alle niveaus binnen de overheid – Rijk, provincie, gemeente – en bij andere publieke organisaties zijn inmiddels succesvolle voorbeelden van innovatie te vinden.

Hierbij is een belangrijke rol neergelegd voor het programmaburau InAxis. InAxis maakt onderdeel uit van de Directie Innovatie en Informatiebeleid Openbare Sector (DIIOS) van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en stimuleert door middel van experimenten en inspirerende voorbeelden innovatie in organisaties in de publieke sector.

Kennisland en InAxis

InAxis heeft de afgelopen jaren honderden praktijkvoorbeelden verzameld en met behulp van een database toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. Mensen kunnen zich door de Database Praktijkvoorbeelden laten inspireren en kunnen de mogelijkheden voor innovatie in de publieke sector leren kennen.
Kennisland is voor InAxis maandelijks op zoek naar nieuwe voorbeelden en heeft advies gegeven over het ontwikkelen van de database een laagdrempelige ontsluiting van de voorbeelden.

Tot september 2010 was Lobke van der Meulen projectleider Slimme Overheid. Nu is zij executive director van de Kafkabrigade. Chris Sigaloff heeft Lobke’s Slimme Overheid taken overgenomen.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/database-praktijkvoorbeelden-inaxis/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/database-praktijkvoorbeelden-inaxis/