Digitale Pioniers Ronde eParticipatie

eParticipatie biedt mogelijkheden om het democratisch proces anders in te richten en nieuwe vormen van betrokkenheid van de burger bij het functioneren van overheid en democratie te verkennen.

Download
Publicatie
19 september 2009

Hoe geven we een nieuwe vorm aan de veranderende relatie tussen burger en overheid? eParticipatie biedt mogelijkheden om het democratisch proces anders in te richten en nieuwe vormen van betrokkenheid van de burger bij het functioneren van overheid en democratie te verkennen. Wij geloven dat de innovatiekracht schuilt in maatschappelijke eParticipatie-initiatieven en willen die met een ronde Digitale Pioniers eParticipatie ondersteunen

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/digitale-pioniers-ronde-eparticipatie/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/digitale-pioniers-ronde-eparticipatie/