Converging pathways to new knowledge

Welke rol kan de cultureelerfgoedsector innemen bij het opbouwen en delen van kennis binnen het nieuwe digitale paradigma?

Download
Publicatie
22 april 2010

Voor welke vragen staat de cultureel erfgoedsector in een steeds meer door digitale technologie gedomineerde wereld? En welke rol kan die sector innemen bij het opbouwen en delen van kennis binnen het nieuwe digitale paradigma?

Rond die vragen organiseerde LabforCulture in 2009 met medewerking van Kennisland een serie online debatten en een Europese rondetafel conferentie in Göteborg met denkers en pioniers uit de culturele sector.

Een reflectie op de uitkomsten van die gesprekken is nu beschikbaar als publicatie. In ‘Converging pathways to new knowledge’ brengt Martijn Arnoldus verschillende vragen, gedachten en oplossingsrichtingen voor de erfgoedsector samen.

De publicatie bevat verder bijdragen van Ken Arnold (Wellcome Trust, VK), Olivier Schulbaum (Platoniq, Spanje) en Floor van Spaendonck (Virtueel Platform).

Feedback is welkom: ma@kl.nl

Meer informatie

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/converging-pathways-to-new-knowledge/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/converging-pathways-to-new-knowledge/