Mediawijs met auteursrecht

Een van de uitkomsten van KoppieCopy is een publicatie met tips over hoe de weerbarstige materie van auteursrecht overgebracht kan worden aan jongeren.

Download
Publicatie
23 april 2010

Half april werd in Hilversum de Regeling Mediawijsheid 2009 afgesloten. Vanuit KL werd het project KoppieCopy gepresenteerd, dat samen met Digital Playground, DOK en Waag Society is ontwikkeld. Binnen KoppieCopy gaan jongeren op een aansprekende manier met het thema auteursrecht aan de slag.

Een van de uitkomsten van het project is een publicatie met tips over hoe de weerbarstige materie van auteursrecht overgebracht kan worden aan jongeren. Niet de inhoud van het auteursecht gaat voorop, maar de wijze waarop auteursrecht als onderwerp aan de orde kan worden gesteld in de klas. Het is geen garantie voor laaiend enthousiasme, maar wel een nuttige handreiking. De publicatie is bedoeld voor docenten, mediacoaches en anderen met de lastige taak om met jongeren over auteursrecht te spreken.

De handreiking is gratis beschikbaar als download.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/mediawijs-met-auteursrecht/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/mediawijs-met-auteursrecht/