Handleiding Co-creatie

Handleiding voor het samen realiseren van sociale innovatie door middel van co-creatie. 

Download
Publicatie
07 september 2011

Op 24 en 25 mei jl. vond in Felix Meritis in Amsterdam de SIX Spring School plaats. Kennisland organiseerde de SIX Spring school in samenwerking met het wereldwijde Social Innovation eXchange netwerk, The Young Foundation en het Dialogue Café. Ruim 100 internationale deelnemers vanuit overheden, bedrijven, NGO’s, wetenschap, design en media bogen zich over de vraag hoe de kracht van burgers kan worden ingezet voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Wat zijn de do’s en don’ts om de kracht van burgers te benutten, stimuleren, vergroten en verduurzamen? Welke (digitale) infrastructuur hebben we hiervoor nodig en hoe veranderen rollen van burgers, overheden en andere organisaties ten opzichte van elkaar?

De uitkomsten van de discussies en presentaties zijn samen met relevante tweets, quotes en illustraties gebundeld in een handleiding voor het samen realiseren van sociale innovatie door middel van co-creatie.

Download SIX_Co-creation_Guide_2011.pdf

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/handleiding-co-creatie/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/handleiding-co-creatie/