Beelden voor de Toekomst – de eerste successen

Een verslag van de opstartperiode van het project Beelden voor de Toekomst, het grootste digitaliseringsproject van Europa

Download
Publicatie
10 juni 2009

Voorwoord

Wie de cijfers van het project Beelden voor de Toekomst op zich in laat werken, kan niet anders dan onder in de indruk zijn. 137.200 uur video, 22.510 uur film, 124.900 uur audio en 2,9 miljoen foto’s worden gerestaureerd, geconserveerd en gedigitaliseerd. Hier wordt door inmiddels honderden mensen aan gewerkt, niet alleen bij de zes consortiumpartijen maar ook bij de vele bedrijven die een deel van het werk aanbesteed hebben gekregen. Van Hilversum tot Parijs, van Amsterdam tot diep in de woestijn van Utah wordt nu gewerkt om het Nederlandse audiovisuele erfgoed van de 21e eeuw te redden en beschikbaar te maken voor de toekomst. Dat loopt uiteen van de films van Bert Haanstra, uitzendingen uit het archief van het Polygoon Journaal, tal van Nederlandse filmklassiekers en foto’s uit het archief van Nederlands Indië.

Het betreft een enorme operatie die wereldwijd de aandacht trekt. Zo zijn we onlangs gevraagd onze ervaringen te presenteren op Museums on the Web ’09 in Indianapolis. Een groot aantal internationale partijen, van BBC tot Google, volgt onze activiteiten. Nederland zet zich met dit project dus goed op de kaart. Nu vertellen de cijfers maar een deel van het verhaal. We zijn nu anderhalf jaar bezig en willen met deze publicatie het verhaal achter het project vertellen. We willen laten zien wat er gebeurt en wat het oplevert.

Het Nederlandse audiovisuele erfgoed redden

Beelden voor de Toekomst is er namelijk niet voor niets. Op de eerste plaats willen we het waardevolle Nederlandse audiovisuele erfgoed redden. Veel van dit materiaal is analoog opgeslagen en vergaat met de tijd. Zonder dit project waren vele historische films en uitzendingen binnen enkele jaren definitief verloren gegaan. Daarbij moeten we nu soms al lastige keuzes maken, want lang niet alles kan gered worden. En het vergt in bepaalde gevallen intensieve restauratie om het deels vergane materiaal weer te herstellen.

De archieven beschikbaar stellen voor de buitenwereld

We doen dit omdat we onze archieven beschikbaar willen stellen voor de buitenwereld. het tweede doel van dit project. Nu ligt alles opgeslagen in vaak moeilijk bereikbare depots. Dat is nodig om het kwetsbare materiaal goed te kunnen bewaren. Door dit erfgoed te digitaliseren kan iedereen er straks gemakkelijker bij, ook om het zelf te gebruiken. Zo wordt mogelijk gemaakt dat het onderwijs met dit materiaal aan de slag kan, bijvoorbeeld via het nieuwe platform ED*IT. Later dit jaar wordt een online distributiekanaal voor Nederlandse speelfilms gelanceerd. Bovendien organiseren we allerlei projecten waarmee het publiek direct toegang krijgt. Zo is een selectie van foto’s uit het Nationaal Archief via de fotowebsite Flickr al meer dan 1 miljoen keer bezocht.

Innovatie van de erfgoedsector

Beelden voor de Toekomst levert daarmee een belangrijke bijdrage aan innovatie van de erfgoedsector, het derde doel van van dit project. Op verschillende manieren dragen we daaraan bij, van onderzoek naar technische aspecten zoals spraakherkenning, auteursrechten, het creëren van infrastructuur voor opslag van digitaal erfgoed en nieuwe modellen voor erfgoedinstellingen om de maatschappelijke en economische baten van digitaal erfgoed te realiseren. Daarnaast delen we onze kennis en ervaring met de rest van de sector en vele andere geïnteresseerden, via seminars, presentaties en websites. Ook deze publicatie is daar een klein voorbeeld van. Ik wens u veel leesplezier.

Jeltje van Nieuwenhoven
Voorzitter Consortium Beelden voor de Toekomst

Lees de hele publicatie door deze rechts te downloaden (pdf)

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/bvdt-de-eerste-successen/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/bvdt-de-eerste-successen/