Report on Requirements for Usage and Reuse Statistics for GLAM Content

Kennisland adviseert Wikimedia Foundation over het (her)gebruik van GLAM-data

Download
Publicatie
31 mei 2013

Veel erfgoedinstellingen werken tegenwoordig aan het digitaal beschikbaar stellen van collecties. Collecties zoals die van het Rijksmuseum zijn in hoge kwaliteit te downloaden en te gebruiken, het Nationaal Archief heeft meer dan 150.000 foto’s publiek beschikbaar gesteld en via Europeana zijn er enkele miljoenen objecten te downloaden voor hergebruik.

Doordat deze collecties gemarkeerd zijn voor vrij hergebruik vinden veel van deze objecten hun weg naar Wikipedia, door gestructureerde samenwerkingen tussen deze culturele instellingen en vrijwilligers of door individuele uploads van vrijwilligers. Helaas is het op dit moment niet goed meetbaar hoeveel bezoekers deze collecties op Wikipedia trekken.

Kennisland heeft in het afgelopen halfjaar meer dan 30 culturele instellingen over de hele wereld gevraagd op welke manier zij inzicht willen krijgen in het gebruik van hun collecties op Wikipedia. Gebaseerd op de uitkomsten van deze enquête heeft Kennisland een adviesrapport geschreven voor de Wikimedia Foundation.

Het Analytics Team van de Foundation zal de komende tijd deze adviezen analyseren en implementeren opdat de culturele sector in de nabije toekomst toegang krijgt tot deze statistieken.

Uit eerder onderzoek van Kennisland bleek dat een kleine set van foto’s die als experiment op Wikipedia werd gezet 17.000 keer vaker bekeken wordt. Uit onderzoek naar het videoplatform OpenBeelden.nl lijkt het erop dat de 0.015% van de gehele collectie die Beeld en Geluid deelt bijna net zoveel aandacht trekt op Wikipedia als de gehele collectie op de eigen site. Kennisland voorziet dat het publiek beschikbaar maken van deze getallen aanleiding zal geven tot grootschalig delen van culturele collecties met Wikipedia.

Download hier het rapport, de geanonimiseerde resultaten van de Franstalige enquête en de geanonimiseerde resultaten van de Engelstalige enquête.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/report-on-requirements-for-usage-and-reuse-statistics-for-glam-co/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/report-on-requirements-for-usage-and-reuse-statistics-for-glam-co/