Slimmernetwerk gaat het huis uit

De aandacht en ruimte voor innovatie voor en door professionals bij de overheid neemt toe. Zoveel lijkt duidelijk te worden als je bladert door het onlangs verschenen Slimmernetwerk Magazine.

Download
Publicatie
header_img
Slimmernetwerk Magazine

Maker: Slimmernetwerk

Rechten:

Original

16 april 2015

De afgelopen vier jaar deden het ministerie van Binnenlandse Zaken, Kennisland, Kafkabrigade en TNO via Slimmernetwerk actieonderzoek naar de vraag hoe je professionals met de ambitie om te innoveren het beste kunt ondersteunen. Dit netwerk, dat inmiddels ruim 4300 leden kent op LinkedIn, was de afgelopen jaren thuisbasis voor een serie experimenten waarin ambtenaren zelf aan het roer stonden bij het aanpakken van hun eigen vraagstuk. In ruim 30 van deze zogenaamde ‘Doetanks’ experimenteerden ambtenaren uit meer dan 100 verschillende organisaties met oplossingen voor taaie vraagstukken die zij tegenkwamen in hun werk.

Uit de successen van Voor je Buurt, Train je Collega, en verschillende Doetanks blijkt de waarde van meer innovatie van onderop++Overheid in transitieLees hier meer over wat KL doet om de overheid te ondersteunen.. Tegelijkertijd blijkt uit het grote aantal minder succesvolle voorbeelden, dat er nog meer aandacht moet komen voor kennis over aanpakken die de effectiviteit vergroten. En ook structurele verbinding met ambtelijke top, politiek strategische thema’s en vragen vanuit de samenleving lijkt soms nog lastig te leggen. De mogelijkhedenIn ruim 30 Doetanks experimenteerden ambtenaren uit meer dan 100 verschillende organisaties met oplossingen voor taaie vraagstukken die zij tegenkwamen in hun werk. om hier de komende jaren stappen in te zetten lijken volop aanwezig, afgaand op de jarenlange ervaring en het groeiende bereik van netwerken en platforms als Ambtenaar 2.0, Pleio, Open Overheid, Goed Opgelost, Ynnovate, de Goed Werk Hub, Crkl, VOM, FUTUR en Serious Ambtenaar. Deze en andere programma’s voor intercollegiaal leren vertegenwoordigen een grote pool van ambtenaren met kennis en ervaring op het gebied van interbestuurlijk samenwerken, innovatie en alternatieve vormen van beleid, samenwerking en dienstverlening.

De resultaten++OverheidsvernieuwingBekijk ook de case Publieke professionals vernieuwen de overheid van binnenuit. uit Slimmernetwerk, zowel de successen als de zaken die minder goed gingen, staan nu online op de website. Het Slimmernetwerk Magazine, dat eerder in fysieke vorm verscheen tijdens het congres Werk aan de Winkel, is een proeverij van verhalen, columns, resultatenanalyses en werkvormen die op de website gevonden kunnen worden.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/slimmernetwerk-gaat-het-huis-uit/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/slimmernetwerk-gaat-het-huis-uit/