De maatschappij snakt naar eigentijds onderwijs

Marijke Roskam van het webkanaal N-Channel interviewde Jurjen voor het programma Headlines over de staat van het onderwijs, de veerkracht van Nederlandse scholen en 21st century skills.


31 oktober 2014

Er is geen discussie over mogelijk dat elke leraar, elke schoolleider en elke bestuurder in het onderwijs zit voor de leerlingen. Toch zitten er in het onderwijssysteem en de dagelijkse praktijk een aantal dingen in de weg. Leraren moeten een goede basis hebben, en daarna tijd, ruimte en vertrouwen krijgen om hun werk te doen.++Lees ook Jurjens opiniestuk van vorige week hierover. Dat zegt Jurjen van den Bergh in een interview met Marijke Roskam van het webkanaal N-Channel, dat gisteren online verscheen.

In het gesprek, voor het programma Headlines, bespreken Marijke en Jurjen aan de hand van nieuwsartikelen de staat van het onderwijs. Bijvoorbeeld de veerkracht van Nederlandse scholen. Als een school zwak of zeer zwak wordt, komt die er verbazend snel bovenop. Jurjen vindt dat een pleidooi om eerder te beginnen met wat dan ineens allemaal mogelijk is: bij elkaar in de klas kijken, contact zoeken met collega’s van andere scholen en kijken naar de ontwikkelbehoeften van leraren. En, de sleutel bij het weer op orde krijgen van een school: de schoolleider betrekt dan zijn leraren ook nadrukkelijk bij de koers van een school, wat volgens Jurjen vaker en eerder moet gebeuren.

http://vimeo.com/109670788#embed

Ook de onvermijdelijke parallel met Finland wordt in het gesprek getrokken. De tijd, de ruimte en het vertrouwen die leraren daar krijgen zijn een voorbeeld voor Nederland. Bijvoorbeeld bij het bijbrengen van 21st century skills++Kijk hier voor meer achtergrondinformatie over 21st century skills.. Vaardigheden die voor leerlingen onmisbaar zijn in hun vervolgopleiding en hun rol in de samenleving. Over die 21st century skills praten we vanmiddag bij onze KL-Cocktail.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/de-maatschappij-snakt-naar-eigentijds-onderwijs/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/de-maatschappij-snakt-naar-eigentijds-onderwijs/