KL Cocktail ‘Meerwaarde door interdisciplinair werken’

We organiseerden de cocktail samen met creative agency Vandejong en haakten aan bij hun maandelijkse Why-event.


  • Betrokken KL'ers
2 juli 2014

Bekijk hier de foto's

Elke maand nodigt Kennisland gasten uit die een thematisch raakvlak hebben met het werk en de missie van Kennisland. Om het thema van juni ‘interdisciplinair werken’ te verkennen voegden we de daad bij het woord; we organiseerden de cocktail samen met creative agency Vandejong en haakten aan bij hun maandelijkse Why-event.

Kennisland en Vandejong zijn op het oog verschillende organisaties, met een andere missie en een ander netwerk. Toch hebben we in ons dagelijks werk te maken met vergelijkbare, complexe vraagstukken die vragen om samenwerking met verschillende, uiteenlopende partijen. Werken in multidisciplinaire teams biedt hierin vaak een meerwaarde. Dit blijkt in de praktijk echter niet altijd makkelijk. 

Kennisland en Vandejong: Why?

Deze KL Cocktail vormde de afsluiting van een tweeluik tussen Kennisland en Vandejong, waarin we de samenwerking opzochten. Hierin stond het leren van elkaars expertise en het leren kennen van elkaars netwerk centraal. In april organiseerden we een Why-event over onderwijs, een werkveld waarin Kennisland expertise en een netwerk heeft. De cocktail van juni werd georganiseerd door Vandejong. Zij vroegen twee partijen uit hun netwerk om hun ervaringen te delen met samenwerkingsverbanden: Young on Board en Public.

Susanne de Boer (Young on Board)

Young on Board en Public

Susanne de Boer trapte af namens Young on Board. Dit netwerk van jonge, creatieve ondernemers wil Amsterdam en omstreken helpen door goede ideeën waar te maken. Deze jonge ondernemers worden in het project ‘Baanbrekers’ gekoppeld aan experts uit de Amsterdam Economic Board. Deze experts zitten vaak in een hele andere branche en kunnen met hun ervaring en positie de jonge ondernemers een vliegende start bieden. Zo worden deze verschillende netwerken optimaal benut, en worden de change makers verbonden met de decision makers.

Hoewel Young on Board geen officieel onderdeel is van de Amsterdam Economic Board, zijn zij hier wel aan gelieerd. Susanne geeft aan dat hier een spanningsveld bestaat, omdat je wil voorkomen dat je als netwerk geïnstitutionaliseerd raakt en de dynamiek verliest. Juist die dynamiek is nodig volgens Susanne, omdat ‘innovatie ontstaat in de kruisbestuiving’.

“Innovatie ontstaat in de kruisbestuiving.”

Hierna was het de beurt aan Bas Morsch van Public. Public is een nieuwe community binnen de culturele sector van Amsterdam. Iedere maand selecteert Public de beste culturele evenementen in de stad en biedt deze gratis of met korting aan aan haar leden. Dit lidmaatschap onderscheidt zich van bijvoorbeeld filmlidmaatschappen van Pathé of Cineville door zijn cultuuroverstijgende netwerk van theater, film, dans en muziek. Het is voor het eerst dat al deze partijen in Amsterdam samenwerken. 

Bas Morsch (Public)

Respecteer elkaars expertise en begin klein en snel

Bij Kennisland werken we ook vaak samen met verschillende partijen aan een vraagstuk. Deze zomer organiseren we bijvoorbeeld samen met de gemeente Amsterdam een Labsprint. We werken hiervoor twee weken op locatie in Amsteldorp, waar we op zoek gaan naar verhalen over hoe het is om ouder te worden in deze wijk. Zo’n vraagstuk vraagt samenwerking van verschillende partijen, zoals welzijnsorganisaties, de gemeente, vrijwilligersorganisaties en natuurlijk de bewoners. 

Cyril van Sterkenburg van Vandejong vroeg naar onze expertise: hoe werken jullie eigenlijk samen als organisatie – hebben jullie tips voor ons op basis van jullie ervaringen? Chris Sigaloff stelde dat het bij samenwerken van groot belang is om elkaars expertise te respecteren, en snel in actie te komen. Lang vergaderen lijdt tot afstel. Het is vaak verstandiger om in het klein iets te proberen binnen een samenwerking om te kijken of het werkt. Met deze tips en de ervaringen van Susanne en Bas gaan we deze zomer aan de slag in Amsteldorp. In augustus hebben we weer een KL Cocktail. Tot dan!

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kl-cocktail-meerwaarde-door-interdisciplinair-werken/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kl-cocktail-meerwaarde-door-interdisciplinair-werken/