Onderwijs Pioniers-dag 2: je missie aanstekelijk maken

De leraren – met 39 nieuwe onderwijsideeën! – kwamen voor de tweede keer bijeen. Met welke actiepunten of ideeën zijn de pioniers na de eerste Pioniersdag in september naar huis gegaan, en wat hebben ze daar verder mee gedaan? Deze tweede bijeenkomst stond in het teken van lessen trekken en je missie aanstekelijk maken.


  • Betrokken KL'ers
14 november 2013

“Als je je project blijft delen met je collega’s, worden ze er uiteindelijk door gegrepen en komen ze zelf met nieuwe ideeën. Het is zo leuk om te zien dat je iets in hen losmaakt!” Dat zei Sarah van Leeuwen, voormalig deelnemer aan het Pioniersprogramma in het po en initiatiefnemer van de Biblioplus. Zij opende de Pioniersdag voor alle huidige pioniers uit het vo en mbo, op 13 november op vo-school UniC in Utrecht. De leraren – met 39 nieuwe onderwijsideeën! – kwamen voor de tweede keer bijeen. Met welke actiepunten of ideeën zijn de pioniers na de eerste Pioniersdag in september naar huis gegaan, en wat hebben ze daar verder mee gedaan? Deze tweede bijeenkomst stond in het teken van lessen trekken en je missie aanstekelijk maken.

Foto: René Franquinet

Onderwijs Pioniers in het kort
Onderwijs Pioniers is een programma dat leraren ondersteunt die het heft in handen nemen om in hun eigen werkomgeving iets nieuws te realiseren en zo het onderwijs op hun school te verbeteren. Een jury heeft in het voorjaar 39 uiteenlopende vo- en mbo-initiatieven geselecteerd uit meer dan 70 aanmeldingen. Deze initiatieven ontvangen een budget van 5.000 euro en worden een jaar lang ondersteund. De begeleiding bestaat uit vier Pioniersdagen en coaching. Bovendien bouw je als Pionier een nieuw, waardevol netwerk op. Aan het eind van het Pioniersjaar wordt tijdens een feestelijke slotbijeenkomst aan één initiatief de Pionierstrofee uitgereikt. Lees meer over Onderwijs Pioniers op www.onderwijspioniers.nl

Foto: René Franquinet

Durf te delen

In het kader van lessen trekken benadrukte Kimon Moerbeek (Kennisland), een van de initiatiefnemers van Onderwijs Pioniers, tijdens het welkomstwoord het belang van durven delen. “Jullie leren allemaal veel van je eigen initiatief, maar jullie vormen ook een lerend netwerk. Als het je lukt om je idee en het veranderproces te verwoorden richting anderen kun je zoveel van elkaar leren en kennis, contacten en strategieën uitwisselen. Niet alleen met elkaar natuurlijk, maar ook met directe collega’s, mensen buiten de school en eigenlijk iedereen die het maar horen wil.” Om hier vorm aan te geven werden pioniers aangemoedigd om hun vragen, maar ook hun expertise, met elkaar te delen, zoals op een marktplaats. 

Foto: René Franquinet

Tips van ervaren pioniers
Ook Sarah van Leeuwen en Aysun Dogan, leraren van basisschool De Globetrotter Toermalijn in Rotterdam, onderschrijven het belang van het pioniersprincipe ‘durf te delen’. Sarah en Aysun deden in 2012-2013 mee aan Onderwijs Pioniers met hun project Biblioplus. Ze wilden kinderen in de Rotterdamse Afrikaanderwijk weer aan het lezen krijgen en hun leesplezier bevorderen. Hun project is een groot succes geworden met veel support uit allerlei hoeken. Ze raadden de pioniers aan om een maatje te zoeken om het project op touw te zetten. Samen kun je immers meer dan alleen. Ook drukten ze de pioniers op het hart om te blijven geloven in hun idee. “Het zal niet altijd meezitten, maar blijf vasthouden aan je idee!”

Wil tot leren
In expeditiegroepjes (vaste groepjes van vijf pioniers en een coach) was er volop ruimte om ervaringen te delen. De pioniers hadden allemaal een spannende scène uit hun pioniersproces gevisualiseerd die het vertrekpunt van het gesprek vormde. Ook werden er workshops aangeboden over omgaan met weerstand, veranderstrategieën en prototyping van je ideeën. Pionier Alex Pouw, initiatiefnemer van Router@Keizersrande: “De sfeer is goed. Iedereen is open en geïnteresseerd en we willen allemaal graag leren.” Pionier Fred Koers, initiatiefnemer van het BBL-steunpunt, sluit zich daarbij aan: “Geen enkele pionier heeft dezelfde opdracht, maar met de bevlogenheid en passie kan iedereen zich identificeren. Dat is inspirerend.”

De volgende Pioniersdag vindt plaats op 22 januari en staat in het teken van het vergroten van je impact. Het enthousiasme van dag 2 belooft veel goeds.

Bekijk hier filmpjes van enkele pioniers uit het primair onderwijs (schooljaar 2012-2013).

Meer informatie over Onderwijs Pioniers: www.onderwijspioniers.nl

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/onderwijs-pioniers-dag-2-je-missie-besmettelijk-maken/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/onderwijs-pioniers-dag-2-je-missie-besmettelijk-maken/