Social Innovation Safari bij Dienst Werk en Inkomen

Kennisland organiseerde in opdracht van de gemeentelijke Dienst Werk en Inkomen (DWI) een Social Innovation Safari rond het thema jeugdwerkloosheid in Amsterdam.


  • Betrokken KL'ers
1 oktober 2013

Op 11, 12 en 13 september organiseerde Kennisland in opdracht van de gemeentelijke Dienst Werk en Inkomen (DWI) een Social Innovation Safari rond het thema jeugdwerkloosheid in Amsterdam. Het doel was om een aantal frisse, nieuwe oplossingsrichtingen te ontwikkelen voor dit vraagstuk, op basis van de Safari-aanpak. Er was dus veel ruimte voor veldwerk, discussie en in teams werken aan concrete oplossingen. 

Drie dagen zijn kort, maar aan de andere kant: hoe vaak is er de mogelijkheid om met ambtenaren van de gemeente, werkgevers en jongeren drie dagen lang aan één vraagstuk te werken? Dat is heel zeldzaam – en dat was goed te merken aan de energie in de groep. Het intensieve programma bood ruim de gelegenheid voor inspiratie van buitenaf, het ontdekken van kansen, beperkingen en inzichten en discussie daarover. 

Safari Startup Tour

Nieuw onderdeel van de Safari was de 'Startup Tour' die we hadden laten organiseren door Professional Rebel (mede opgericht door Safari-alumna Linda Vermaat). Deze reis voerde langs drie jonge ondernemingen: kwaliteitsburgertent-nieuwe-stijl Burgermeester, telecomprovider *Bliep en modelabel annex -boetiek Charlie & Mary. De vaak enthousiaste succesverhalen van de ervaringsdeskundige startups waren voer voor discussie: welke support hebben zij gekregen om deze kans te benutten? Wat kan de overheid anders organiseren voor ‘zij die willen’? Hoe kun je talenten van jongeren beter benutten?

Aan de andere kant van het spectrum bevond zich boerderij De Zeehoeve, een werkervaringsproject van stichting De Herstelling. Op de boerderij werken teams van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het herstel van de historische gebouwen, zodat ze langzaamaan (weer) wennen aan werk en zich voorbereiden op een vervolgopleiding of betaald werk. In gesprek met deze jongeren bleek dat wat werkt voor zij die willen (en kunnen) meestal niet opgaat voor deze groep, maar dat er ook overeenkomsten waren. Zo hebben beide doelgroepen sterk behoefte aan een aanpak die recht doet aan hun alledaagse realiteit, die hen ondersteunt in hun mogelijkheden in plaats van hen een ‘one size fits all’ model oplegt dat is ontworpen vanuit de logica van de instituties.   

Open space

Via een open space-aanpak formeerden zich drie teams rond drie ideeën. Deze werden op de laatste dag uitgewerkt bij 'maakfabriek' iFabrica in Amsterdam-Noord. Tegen het eind van de dag werden de uitgewerkte ideeën gepresenteerd aan een panel dat bestond uit: 

  • Andrée van Es, wethouder
  • Bas van Delden, directeur DWI
  • Jenneke van Pijpen, directeur Cordaan Academie
  • Hilde Beukema, coördinator ontwikkeling Beth Shalom

Die drie ideeën droegen de titels: ‘De SollicitatieClub’, ‘De carrière-express’ en ‘Help to Network Yourself!’. Het eerste idee is een op het model van een businessclub gebaseerd informeel netwerk van werkzoekenden die elkaar wekelijks op een positieve manier bijstaan in het omgaan met de situatie van het werk zoeken.

Bas van Delden (directeur DWI):

“Het positieve aan de SollicitatieClub is dat het jongeren tijdelijk een nieuw netwerk biedt, wat kan zorgen voor optimisme en mogelijkheden.”

Het tweede idee is een intensief ondersteund programma om te werken aan je ontwikkeling als geschikte kandidaat voor een baan. Het derde idee is een plan om vanuit de instituties veel beter te kijken hoe je het netwerk rond een werkzoekende optimaal kunt versterken en waardevol kunt inzetten.

Jenneke van Pijpen (directeur Cordaan Academie):

“Heel belangrijk om je netwerk in kaart te brengen, om te kijken wat je daarmee al kunt bereiken.”

De ideeën konden rekenen op bijval uit het panel en soms een kritische kanttekening. De panelleden herkenden zich in de gevonden richtingen en gaven aan dat hun organisaties soms al in dergelijke richtingen aan het zoeken waren om nieuwe strategieën vorm te geven, en dat de presentaties hen in die overtuiging sterkte. Ook was er lof voor de Safari-aanpak als zodanig. Zo’n soort aanpak, heel actiegericht in een gemêleerd gezelschap op onderzoek gaan in de praktijk én direct werken aan prototype-oplossingen, zou volgens het panel op meer momenten een relevante manier kunnen zijn om aan vernieuwing te werken. Dat is niet alleen een mooie uitkomst, maar tegelijk een compliment voor de Safari en het werk dat de deelnemers hebben verzet!

Hilde Beukema (Beth Shalom):

“De ideeën doen een beroep op de intrinsieke motivatie van mensen, dat vind ik heel mooi.”

Andrée van Es (Wethouder GroenLinks):

“Dat het belangrijk is om te bouwen op de eigen kracht, inventiviteit en initiatieven, dat is door alle drie de teams verwoord. Dus neem van mij aan dat die boodschap luid en duidelijk bij mij is aangekomen. Dank jullie wel!”

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/social-innovation-safari-bij-dienst-werk-en-inkomen/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/social-innovation-safari-bij-dienst-werk-en-inkomen/