Chris Sigaloff: “Publieke sector, luister naar eindgebruiker”

PBLQ maakte een jubileumfilm waarin ze gezichtsbepalende personen in de publieke sector aan het woord lieten over het thema 'publieke vernieuwing'. 


  • Betrokken KL'ers
3 oktober 2013

PBLQ maakte een jubileumfilm waarin ze gezichtsbepalende personen in de publieke sector aan het woord lieten over het thema 'publieke vernieuwing'. Chris Sigaloff, directeur van Kennisland, is een van deze personen en roept de publieke sector op om zijn ramen en deuren open te zetten voor nieuwe ideeën van eindgebruikers.

Alleen dan is volgens haar werkelijke vernieuwing mogelijk. Naast Chris zijn onder andere Arre Zuurmond, ombudsman van de gemeente Amsterdam, Tof Thissen, directeur van KING en Maarten Hillenaar, directeur Informatisering Rijk aan het woord.

Chris is te zien vanaf 4:19min.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/chris-sigaloff-publieke-sector-luister-naar-eindgebruiker/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/chris-sigaloff-publieke-sector-luister-naar-eindgebruiker/