‘Oude’ Hollandse Held in de spotlights

14 september 2010

Auteur: Lobke van der Meulen

Als je de afgelopen week een uurtje t.v. hebt gekeken of radio hebt geluisterd, dan heb je vast het Postbus 51 spotje voor DigiD gezien – de persoonlijke inlogcode voor elektronische diensten van overheidsinstellingen. De Rijksoverheid geeft DigiD de volle aandacht, want in bijna ieder reclameblok komt het spotje langs. Het vereenvoudigen van de communicatie van burgers met de overheid is duidelijk een aandachtspunt geworden.

De man achter DigiD wil ik daarom hier in het zonnetje zetten. In 2004 hebben de ‘Belgen’ een aantal Hollandse Helden geinterviewd. Mensen die op hun eigen terrein een effectieve en efficiente werkwijze hebben bewerkstelligd. Een van deze helden is Olf Kinkhorst, directeur van het Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen (BKWI) en projectleider Nationale Authenticatievoorziening (NAV). Hij heeft de opdracht gekregen om een simpele methode te ontwikkelen voor communicatie tussen burger en overheid, waarbij veiligheid en betrouwbaarheid gegarandeerd zijn.

In plaats van lang te dubben over de risico’s hebben ze bij het BKWI besloten om die methode ‘gewoon’ te gaan maken. Zie het resultaat: DigiD. Hulde voor Olf en de mannen/vrouwen van het BKWI.

Laten we er met z’n allen voor zorgen dat DigiD niet alleen aandacht in de media krijgt, maar ook echt succesvol wordt. Ook al kun je er nu nog niet overal mee terecht, vraag je DigiD vast aan (het kost niet veel tijd) en maak er gebruik van wanneer dat kan.

Als je meer wilt lezen over de Hollandse Helden kun je de publicatie downloaden op de website van de initiatiefgroep ‘Belgen doen het beter’.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/oude-hollandse-held-in-de-spotlights/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/oude-hollandse-held-in-de-spotlights/