Slim omgaan met regels voor vrijwilligers

10 september 2010

Auteur: Lobke van der Meulen

‘Passie onder (regel)druk’, een publicatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is één van de meest slimme boekjes die ik het afgelopen jaar heb gezien. Ik heb het pas onlangs gekregen en net gezien dat het al in november 2007 verschenen is. De informatie is misschien achterhaald, maar zeker niet de manier waarop het boekje is samengesteld. Vandaar dus toch nog een post hierover op deze blog.

Samen met vijftien gemeenten heeft BZK de regeldruk die vrijwilligers in de weg staat onder de loep genomen. In ‘Passie onder (regel)druk’ zijn de resultaten hiervan weergegeven, maar niet zomaar. Het rapport is een soort ‘omkeerboek’. Vrijwilligers met vragen beginnen aan de ene kant, gemeenten aan de andere.

In het deel voor vrijwilligers wordt de top acht van knelpunten weergegeven met daarbij een suggestie voor oplossingen, die binnen het bereik van de vrijwilligers liggen. Dit komt voornamelijk neer op het stellen van de juiste vragen aan de gemeente, bijvoorbeeld vragen om één aanspreekpunt voor vrijwilligers.

Het ‘gemeentedeel’ bevat de tien regelingen/subsidies/vergunningen die voor gemeenten de meeste problemen oplever met betrekking tot vrijwilligers. Met daarbij een beschrijving van het probleem, oplossingsrichtingen en een voorbeeld van een gemeente die al anders werkt. Ook wordt daarbij aangegeven wat de voordelen hiervan zijn voor de gemeente en voor de vrijwilligers.

Slim aan deze publicatie is, dat het niet gaat over grote systeemwijzigingen, maar juist laat zien wat er binnen de regels al mogelijk is.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/slim-omgaan-met-regels-voor-vrijwilligers/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/slim-omgaan-met-regels-voor-vrijwilligers/