Zou de Omgevingsvergunning er ooit nog komen?

13 september 2010

Auteur: Lobke van der Meulen

De omgevingsvergunning blijft me bezighouden. En niet alleen mij. Al jaren wordt er door het ministerie van VROM gesleuteld aan de Wabo (Wet algemene bepaling omgevingsrecht), waarmee de omgevingsvergunning ingevoerd wordt (heel simpel gezegd: 1 systeem van vergunningverlening voor alles wat met de ‘omgeving’ te maken heeft). Maar telkens wordt de invoering ervan uitgesteld. Inmiddels staat de invoering gepland voor 2010.

Vanmiddag las ik in de InOverheid nieuwsbrief dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) het idee van VROM om omgevingsdiensten in te voeren hebben verworpen. De omgevingsdiensten zouden in 25 regio’s (gelijk aan de politieregio’s) aangeboden moeten worden om op die manier de VROM vraagstukken te stroomlijnen. VNG en IPO zijn echter van mening dat de discussie eerst maar eens moet gaan over kwaliteit, die diensten die aangeboden worden, in plaats van de structuur waarin ze aangeboden worden.

Op zich ben ik het eens dat het van belang is om eerst te bepalen wat je aanbiedt, voordat je kijkt naar hoe je het aan kunt bieden. Door dit soort berichten krijg ik alleen wel het gevoel dat de invoering van de Wabo nog ver weg is. En 2010 komt met rasse schreden dichterbij. Ik hoop dat het gaat lukken. Volgens VROM wordt dit de oplossing voor vele problemen met de VROM vergunningen. Voor tijdelijke ‘tussenoplosisngen’ zijn ze niet te porren, dus er lopen jaarlijks nog tienduizenden mensen vast in de vergunningsprocedure. Als de Omgevingsvergunning echt de oplossing is, dan hoop ik dat die er zo snel mogelijk komt.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/zou-de-omgevingsvergunning-er-ooit-komen/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/zou-de-omgevingsvergunning-er-ooit-komen/