Vrijwilligers alvast vrijgesteld van Arboregels

14 september 2010

Auteur: Lobke van der Meulen

Vooruitlopend op de wijziging van de Arbowet in 2007 heeft staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken) besloten om met ingang van 15 maart 2006 organisties voor vrijwilligers alvast van veel arboregels te ontdoen. Hierdoor worden de administratieve lasten voor deze bedrijven aanzienlijk verminderd. Daarnaast hoeven de vrijwilligersorganisaties ook geen preventiemedewerker en bedrijfshulpverlener meer aan te stellen.

De regels blijven wel van kracht bij ‘risicowerkzaamheden’, bijvoorbeeld voor de vrijwillige brandweer en politie. En er komen aanvullende regels voor vrijwilligers onder de 18 jaar en zwangere vrouwen (of vrouwen die borstvoeding geven).

Hoewel er dus uitzonderingen zijn en de arbowet voor werknemers van kracht blijft bij vrijwilligersorganisaties, is dit een goede stap in de richting van administratieve vereenvoudiging. Een bijkomend effect kan zijn dat bedrijven gestimuleerd worden om met vrijwilligers te gaan werken. Maar of dat ook gebeurt, zal nog moeten blijken.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/vrijwilligers-alvast-vrijgesteld-van-arboregels/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/vrijwilligers-alvast-vrijgesteld-van-arboregels/