De Geus wil flexibele werktijden en werkplekken

14 september 2010

Auteur: Lobke van der Meulen

Gisteren heeft minister De Geus (SZW) in zijn toespraak voor de ABVAKABO ter gelegenheid van de internationale vrouwendag gepleit voor de invoering van flexibele werktijden en -plekken. Daarmee kan de arbeidsparticipatie van vrouwen volgens hem aanzienlijk vergroot worden.

Als voorbeeld van een maatregel noemt hij het scheppen van ruimte om te schuiven met werktijden tussen 7.00 en 19.00 uur, of om telewerken (een aantal dagen per week) mogelijk te maken. Vrouwen én mannen zijn daarmee veel beter in staat hun eigen werktijd in te delen, waardoor ze makkelijker dingen naast hun werk kunnen regelen (zoals de zorg voor kinderen). Ook komt de ‘rust’ de prestatie op het werk ten goede volgens De Geus.

Wat betreft het percentage werkende vrouwen is Nederland met 56% koploper in Europa. Maar als je kijkt naar het aantal vrouwen dat fulltime werkt dan scoren we met 41% onder het Europees gemiddelde van 47%. De Geus hoopt dat met flexibele werktijden hier verandering in gebracht kan worden.

Of je met flexibele werktijden en -plekken de arbeidsparticipatie van vrouwen daadwerkelijk vergroot is natuurlijk niet zeker. Maar het zorgt er wel voor dat meer vrouwen de mogelijkheid krijgen om fulltime te gaan werken. Daarnaast past (of zelfs hoort) deze flexibiliteit in de huidige samenleving. Winkels krijgen steeds ruimere openingstijden, etc. Dit is dan een logische stap.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/de-geus-wil-flexibele-werktijden-en-werkplekken/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/de-geus-wil-flexibele-werktijden-en-werkplekken/