Vlamingen (en Haarlemmers) starten sneller

14 september 2010

Auteur: Lobke van der Meulen

We hebben inmiddels twee Kafkabrigades over de dienstverlening aan startende ondernemers gedaan. Voor die brigades hebben we het hele proces van vergunningverlening voor drie ondernemers uit twee grote steden in kaart gebracht.

De eerste ondernemer die wij spraken heeft er 18 maanden over gedaan om zijn vergunningen zover rond te krijgen dat hij zijn zaak kon openen, de tweede ondernemer 16 maanden. (Beide ondernemers hebben overigens hun zaak onbewust geopend voordat ze echt alle benodigde papiertjes in huis hadden!) De derde ondernemer is inmiddels nog langer bezig. Hij is nu ruim een jaar bezig met de vergunningen voor zijn horeca-onderneming, maar de zoektocht naar een pand waar hij vergunningen voor aan kon vragen heeft hem nog eens 17 maanden gekost (total dus 69 maanden). Bovendien is de kans groot dat de ondernemer zich uiteindelijk niet in dit pand zal vestigen.

Met deze Kafka-ervaring kan ik – helaas – niet anders zeggen dan dat de Belgen het toch weer beter doen. In de Vlaamse krant ‘het Belang van Limburg’ is vorige week een bericht verschenen dat een onderneming starten nu nog maar 26 DAGEN kost (nog geen maand), terwijl dat een paar jaar geleden nog 56 DAGEN was!

Voorheen moesten Belgen langs vier loketten om drie verschillende nummers te krijgen. Nu hebben ondernemers nog maar één nummer nodig dat ze bij het ondernemersloket kunnen krijgen. Naast het ondernemersloket moeten ondernemers nu alleen nog een bezoek brengen aan de griffie van de handelsrechtbank en de notaris. Dit vinden de Vlamingen nog niet handig genoeg. Er wordt nu een pilot gedaan om te kijken of het mogelijk is dat de notaris melding doet bij de griffie van de handelsrechtbank, zodat starters nog maar 2 bezoeken hoeven af te leggen, aan het ondernemersloket en de notaris.

Waren we in Nederland maar zover dat ondernemers in heel Nederland maximaal drie bezoeken afleggen en in maximaal 26 dagen hun ondernemingsvergunningen rond hebben. Het kan namelijk ook in Nederland hebben we tijdens de Kafkabrigades gehoord. Een van de ondernemers heeft ook een zaak in Haarlem geopend. Daar had hij binnen een paar weken al zijn vergunningen rond. We hoeven dus niet eens jaloers naar de Belgen te kijken, we kunnen ook een voorbeeld nemen aan Haarlem!

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/vlamingen-en-haarlemmers-starten-sneller/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/vlamingen-en-haarlemmers-starten-sneller/