SchoolSupporters

Een initiatief om de poel van betrokkenen om een school heen te bundelen en zich daardoor te transformeren in een waardevol netwerk van school supporters.


  • Betrokken KL'ers
2010

Veel organisaties worden scherp gehouden door de mensen die (vaak als consument) betrokken zijn bij de organisatie. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan supporters van een grote voetbalclub die lief en leed delen met hun ‘cluppie’. Zonder de positieve betrokkenheid van de supporters stelt zo’n voetbalclub eigenlijk weinig voor.

Op scholen is een groot aantal ‘supporters’ die in de praktijk vaak hulpeloos langs de zijlijn staan: de ouders. Soms kunnen ze wel deelnemen in een (vaak) bureaucratisch georganiseerde raad of mogen ze hooguit meedenken over het schoolreisje. En dat terwijl er ontzettend veel potentieel in het ouderbestand van een school kan zitten op het gebied van kennis, netwerken of andere waardevolle zaken die een school sterk kunnen maken. Je kunt bij schoolsupporters ook denken aan ex-leerlingen of ondernemers in de buurt.

Schatkamer aan sociaal kapitaal

Als je die mensen die affiniteit hebben met een bepaalde school nu eens zou organiseren? Als je een school nou eens de beschikking zou geven over een poule aan waardevolle mensen, om niet te zeggen een schatkamer aan sociaal kapitaal? De insteek is uitdrukkelijk niet om een soort klaagclub te creëren of mensen die zich de hele tijd met allerlei schoolzaken gaan bemoeien. Maar om een enthousiaste school supporters in het leven te roepen die op positieve wijze bijdragen aan de randvoorwaarden van een interessante onderwijsomgeving. 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/school-supporters/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/school-supporters/