Innovatielab

Een innovatief samenwerkingsverband tussen partijen die met elkaar een innovatie oplossing zoeken voor een maatschappelijke uitdaging.


2007

Op 4 september 2007 ging het Innovatielab voor de Groene Hagen van start. Dit lab was een initiatief van het Center for Sustainability’ van Nyenrode Business Universiteit. Doel van dit lab is om door een samenwerkingverband te organiseren tussen vijf organisaties (Fortis, BAM, ENECO, Gemeente Rotterdam, Woonbron en Akzo Nobel) te komen tot duurzame oplossingen voor de wijk de Groene Hagen in Rotterdam.

Als doelen zijn geformuleerd: het zoeken naar nieuwe partners en nieuwe samenwerkingsvormen om duurzaamheid in de bestaande bebouwde omgeving te bevorderen, waarbij naast milieu- en energie-aspecten ook sociale, culturele en financieel-economische onderwerpen worden aangekaart. Bovendien wordt er gezocht naar nieuwe technische toepassingen en contractvormen. Chris Sigaloff was verantwoordelijk voor de opzet en de begeleiding. Het traject eindigde op 4 december van 2007 met een eindconferentie waarin de nieuwe plannen werden gepresenteerd.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/innovatielab/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/innovatielab/