Doorbraaktraject Ministerie van VWS

Als onderdeel van het expertprogramma heeft Kennisland voor het ministerie van VWS een doorbraaktraject ontwikkeld.


2008 - 2008

Het ministerie van VWS legt beleid niet meer eenvoudigweg op aan de samenleving, maar maakt beleid tegenwoordig in voortdurende interactie met die samenleving. Deze verschuiving heeft consequenties voor de rol van experts binnen de organisatie. Deze wordt namelijk meer initiërend, faciliterend en coördinerend.

Ook de rol die kennis speelt, is aan discussie en verandering onderhevig. Het ministerie van VWS legt beleid niet meer eenvoudigweg op aan de samenleving, maar maakt beleid tegenwoordig in voortdurende interactie met die samenleving. Deze verschuiving heeft consequenties voor de rol van experts binnen de organisatie. Deze wordt namelijk meer initiërend, faciliterend en coördinerend. Ook de rol die kennis speelt, is aan discussie en verandering onderhevig. Globalisering van de samenleving, de economie en de politiek heeft ertoe geleid dat problemen niet lang ‘lokaal’ blijven, maar zich voortplanten.

De rol van Kennisland

Bovenstaande trends vragen om experts die goed zijn in het genereren, beheren en het delen van kennis. Deze rol van de expert vraagt om specifieke expertises, zoals: samenwerken, kennis delen, nieuwe kennis genereren, partijen samenbinden, luisteren en sensitief zijn naar de politiek, de organisatie en de maatschappij. Kortom: van experts naar expertises.

Om dit proces te ondersteunen, gaat Kennisland voor VWS binnen het Expert programma een onderdeel opzetten met zogenoemde ‘doorbraakgroepen’. De kern van de doorbraakgroepen is dat experts zich formeren rondom grensoverschrijdende, concrete en maatschappelijke uitdagingen die om nieuwe oplossingen en nieuwe combinaties van kennis vragen. Gezamenlijk gaan experts op zoek naar nieuwe oplossingen voor prangende vragen en reflecteren daarbij voortdurend op hun samenwerkingsproces.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/doorbraaktraject-ministerie-van-vws/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/doorbraaktraject-ministerie-van-vws/