Breedbandsteden

Eindevaluatie van het project Breedbandproeven waarin 8 steden hebben geexperimenteerd met aanleg en exploitatie van breedband.

Download
Publicatie
01 januari 2006

Originele publicatiedatum: 2004

Acht steden kregen financiële steun van het Ministerie EZ om de fase voorafgaand aan de aanleg en exploitatie van breedband uit te werken. Dit waren: Almere, Appingedam, Den Haag, Deventer, Groningen, Leeuwarden, Nijmegen en Utrecht.

In deze publicatie komen de ervaringen van de steden met breedband uitvoerig aan bod. In de publicatie komen breedbanddiensten alsmede organisatorische, juridische, technische en financiele vraagstukken aan bod. De publicatie is uitgebracht op cd-rom waarop ook 180 documenten zijn te vinden, van raadstukken tot juridische adviezen en van consumentenonderzoek tot standaardcontracten die door de acht steden zijn gepubliceerd in het kader van de Breedbandproeven. Tezamen biedt deze publicatie een schat aan kennis voor gemeenten die breedband willen aanleggen en exploiteren.

Auteurs: Marieke Rietbergen, Hans Westerhof en Syb Groeneveld

Partner: Ministerie EZ

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/breedbandsteden/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/breedbandsteden/