Innovatieverhalen

Publicatie met zes innovatieverhalen uit de praktijk van Nederlandse ondernemers.

Download
Publicatie
01 januari 2006

Originele publicatiedatum: 2004

Innovatie en ondernemerschap zijn de motor van de economie. Hoe zorgen we ervoor dat er in Nederland meer kennisintensieve ondernemers komen en dat ons land weer bruist van de ideeën? Waarom ondernemen ondernemers? Waar lopen zij tegenaan bij het ondernemen en innoveren? Hoe ziet de praktijk van de innoverende ondernemer eruit?

Dat waren een aantal van de vragen die het ministerie van Economische Zaken aan Nederland Kennisland stelde. De bedoeling was te komen tot een aantal inspirerende verhalen uit de praktijk. Zo kon onder meer worden bekeken of het innovatiebeleid de beoogde uitwerking had. We zijn in de zomer van 2003 gaan praten met ondernemers door heel Nederland, van beginnende en gevestigde, kleine en grote kennisintensieve bedrijven uit verschillende sectoren. En inspirerend was het, van “lucht verkopen”, een landkaart van genetisch materiaal tot een auto op waterstof. In ons land zijn tal van innovatieve bedrijven die zich ook internationaal onderscheiden. Er is het afgelopen jaar veel gebeurd, zeker voor startende ondernemingen is geen dag hetzelfde. We hebben onlangs weer contact met de ondernemers en innovatoren gezocht om te horen hoe hen het afgelopen jaar is vergaan.

In deze publicatie zijn de interviews van vorig jaar, aangevuld met de belangrijkste ontwikkelingen in 2004, samengebracht in zes innovatieverhalen. Wij hopen dat zij de lezer inspireren, zodat Nederland inderdaad een land wordt dat bruist van ideeën en ondernemerschap.

Auteurs: Kim van den Berg en Frans Nauta

Partner: Ministerie EZ

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/innovatieverhalen/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/innovatieverhalen/