Kennis als Water

Publicatie met vier vragen over leven lang leren en zeven aanbevelingen om dit te stimuleren.

Download
Publicatie
01 januari 2006

Originele publicatiedatum: 2004

In een kenniseconomie zijn mensen het belangrijkste kapitaal. Het vermogen van mensen om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen of slimmer te werken, bepaalt of Nederland in de toenemende internationale concurrentie het hoofd boven water houdt. Hoe stellen we mensen in staat om een leven lang te leren in het perspectief van de kenniseconomie?

In deze publicatie laten we zien waarom, wat, waar en hoe mensen hun leven lang leren. De publicatie staat vol voorbeelden van leren op allerlei plekken en we hebben zes mensen van 14 tot 88 geïnterviewd wat leren voor hen betekent. Aan het einde formuleren we een agenda voor actie: het huiswerk. We doen zeven aanbevelingen om een leven lang te leren te bevorderen:

1. Meer marktmacht voor het individu
2. Babygebonden budget
3. Portfolio’s
4. Recht op assessment en kwaliteit van certificering
5. Een online marktplaats
6. Strategie voor opschalen
7. Campagne voor leven lang leren

Als we nu voortvarend aan de slag gaan is Nederland in 2010 een land waar iedereen zich suf kan leren. Altijd en overal. Niet omdat het moet, maar omdat het kan, leuk is en vruchten afwerpt. Niet als plicht, maar recht, geen straf, maar beloning. Dan zal kennis net als water in ieder huishouden kan stromen

Deze publicatie is mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW en is geschreven ter gelegenheid van de start van de nieuwe projectdirectie Leren en Werken.

Auteurs: Kim van den Berg, Joeri van den Steenhoven, Michiel de Lange en Hans Westerhof

Partner: Ministerie OCW

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/kennis-als-water/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/kennis-als-water/