DISC nulmeting

Een onderzoek naar de bekendheid van open source onder maatschappelijke organisaties in Nederland in 2004.

Download
Publicatie
14 juli 2006

DISC heeft een onderzoek gedaan naar de bekendheid van open source onder maatschappelijke organisaties. De resultaten zijn gepubliceerd in de nulmeting.

In het kader van het project DISC <cross link naar de beschrijving vna DISC op de nieuwe KL website> is onderzoek gedaan naar de bekendheid van open source onder maatschappelijke organisaties. De resultaten zijn gepubliceerd in de nulmeting.

Kennis en het gebruik van open source software bij maatschappelijke organisaties is momenteel laag. De organisaties zijn niet voldoende op de hoogte van de voordelen die open source software hen te bieden heeft. Open source software biedt maatschappelijke organisaties de mogelijkheid om tegen lage kosten over goede, legale software te beschikken. Daarnaast zijn er nog een aantal andere voordelen. Toch wordt open source weinig gebruikt door deze organisaties. Waarom?

Dit onderzoek, uitgevoerd begin 2005, richt zich op de vraag: Hoe staat het met de bekendheid en het gebruik van open source software bij maatschappelijke organisaties? En: Wat is voor deze organisaties het strategische belang om open source software te gebruiken? Het doel is om een overzicht te geven van de stand van zaken en om initiatiefnemers te helpen om open source software te gebruiken bij maatschappelijke organisaties.

Het online onderzoek leverde 51 reacties van ICT-eindbeslissers op. Open source software bleek voor 75 procent een bekend fenomeen. Van hen gaf echter 70 procent aan weinig tot geen kennis over open source software in huis te hebben.

Om de communicatie over open source software goed op maatschappelijke organisaties af te kunnen stemmen, is het van belang te weten welke afwegingen zij maken bij hun software-keuze. Het blijkt dat eindbeslissers vooral letten op ondersteuning, kosten en kwaliteit.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/disc-nulmeting/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/disc-nulmeting/