Starters – Visie op startersklimaat Zuid Holland

KL heeft voor de Kennisalliantie Zuid-Holland een publicatie geschreven over startende ondernemingen in Zuid-Holland.

Download
Publicatie
07 september 2006

Sinds 2003 is de Kennisalliantie Zuid-Holland het platform waarin deelnemers aan de regionale kenniseconomie elkaar ontmoeten, activiteiten op elkaar afstemmen en samen de kennisintensieve bedrijvigheid en innovatie naar een hoger plan tillen.

De deelnemers zijn afkomstig uit de vier O’s: Ondernemers, Onderwijs, Onderzoek en Overheid. Tezamen werken zij aan het verkleinen van de kloof tussen kennis en markt en het bevorderen van nieuwe hoogwaardige kennisintensieve bedrijvigheid. Om vooruit te blijven kijken naar nieuwe kansen en acties is de Kennisalliantie het project Denktank gestart. Dit heeft tot doel het ontwikkelen van strategische acties voor de toekomst van de regionale kenniseconomie in Zuid-Holland. Het bestaat uit creatief proces om te komen tot inspirerende, nieuwe acties voor de komende jaren. Nederland Kennisland is gevraagd dit proces te ondersteunen. Het creatieve proces omvat vijf publicaties, vier evenementen en twee studiereizen. Dit is de eerste publicatie in de serie, met als thema startende ondernemingen in Zuid-Holland.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/starters-visie-op-startersklimaat-zuid-holland/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/starters-visie-op-startersklimaat-zuid-holland/