Open Innovatie – Als designprincipe voor innnovatiestrategie in Zuid-Holland

Er wachten voor bedrijven buiten hun eigen muren heel veel goede ideeën voor productvernieuwing. Bedrijven moeten leren die ideeën te vinden.

Download
Publicatie
13 oktober 2006

Sinds 2003 is de Kennisalliantie Z-H het platform waarin deelnemers aan de regionale kenniseconomie elkaar ontmoeten, activiteiten op elkaar afstemmen en samen de kennisintensieve bedrijvigheid en innovatie naar een hoger plan tillen. De deelnemers zijn afkomstig uit de vier O’s: Ondernemers, Onderwijs, Onderzoek en Overheid. Samen werken zij aan het verkleinen van de kloof tussen kennis en markt en het bevorderen van nieuwe, hoogwaardige, kennisintensieve bedrijvigheid.

Om vooruit te blijven kijken naar nieuwe kansen en acties is de Kennisalliantie in 2005 het project Denktank gestart. Dit had tot doel het ontwikkelen van strategische acties voor de toekomst van de regionale kenniseconomie in Zuid-Holland. Het bestond uit een creatief proces om te komen tot inspirerende, nieuwe acties voor de komende jaren. KL werd gevraagd dit proces te ondersteunen. Het creatieve proces omvatte vier publicaties, vier evenementen en twee studiereizen. Dit is de tweede publicatie in de serie, met als thema open innovatie. Er wachten voor bedrijven buiten hun eigen muren heel veel goede ideeën voor productvernieuwing. Bedrijven moeten leren die ideeën te vinden.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/open-innovatie-als-designprincipe-voor-innnovatiestrategie-in-zui/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/open-innovatie-als-designprincipe-voor-innnovatiestrategie-in-zui/