Amsterdam Verrijkt – een virtueel Amsterdam in de Gouden Eeuw

Haalbaarheidsstudie voor een virtueel Amsterdam uit de Gouden Eeuw als online omgeving door het onderwijs en de creatieve industrie te gebruiken.

Download
Publicatie
31 december 2006

KL heeft op verzoek van Stichting ICT op School de haalbaarheidsstudie “Virtueel Amsterdam in de Gouden Eeuw” opgesteld. Onder de titel “Amsterdam Verrijkt” zet deze studie drie mogelijke scenario’s uiteen om één van Nederlands mooiste tijdperken online te visualiseren. De omgeving is het Amsterdam van 1650: de grachtengordel en haar 1550 monumenten.

De virtuele omgeving is een platform voor studenten en professionals in de creatieve industrie om nieuwe toepassingen te ontwikkelen en innovatieve diensten te produceren. Het concept van de Virtuele Gouden Eeuw sluit aan bij een aantal belangrijke trends zoals de groei van de creatieve industrie, de ontwikkeling van innovatieve educatieve diensten, het toenemend economisch belang van de toerismesector en het groeiend aantal breedband internetverbindingen.

De conclusie was dat het tweede scenario in de studie, het Open Arena model, voldeed aan het basisidee van de Virtuele Gouden Eeuw. De omgeving kon worden ingezet voor zowel vernieuwende onderwijscontent als innovatieve commerciële of publieke diensten. De realisatie zou plaatsvinden in een breed maatschappelijk kader op basis van een open businessmodel. Het idee werd in dit scenario haalbaar geacht, maar de online omgeving is niet uitgevoerd omdat de initiele kosten voor de opdrachtgever te hoog waren.

Auteurs: Syb Groeneveld, Minouche Besters en Geert Wissink

Partners: Kennisnet / ICT op School

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/amsterdam-verrijkt-een-virtueel-amsterdam-in-de-gouden-eeuw/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/amsterdam-verrijkt-een-virtueel-amsterdam-in-de-gouden-eeuw/