Kenniseconomie Monitor 2003

In 2003 bracht KL de eerste Kenniseconomie Monitor uit onder de titel 'Tijd om te kiezen'. Nederland scoort slecht als het gaat om haar uitgangspositie voor de kenniseconomie, zo bleek hieruit. 30 jaar geleden behoorde Nederland tot de wereldtop als het gaat om investeringen in onderwijs en onderzoek. Die positie is Nederland nu kwijt. Veel andere landen hebben Nederland ingehaald.

Download
Publicatie
31 december 2003

In 2003 bracht KL de eerste Kenniseconomie Monitor uit onder de titel ‘Tijd om te kiezen’. Nederland scoort slecht als het gaat om haar uitgangspositie voor de kenniseconomie, zo bleek hieruit. 30 jaar geleden behoorde Nederland tot de wereldtop als het gaat om investeringen in onderwijs en onderzoek. Die positie is Nederland nu kwijt. Veel andere landen hebben Nederland ingehaald.

In de kenniseconomie draait het om economische groei door innovatie van producten en diensten. Nederland heeft hiervoor over het geheel genomen een slechte uitgangspositie. Naast veel zwakke punten heeft Nederland gelukkig ook een aantal sterke punten. Om de komende jaren te werken aan het versterken van de Nederlandse kenniseconomie, worden in de Kenniseconomie Monitor de volgende aanbevelingen gedaan:

 • Kiezen voor excellentie
  We zijn een land van zesjes geworden. Zowel in het onderwijs als onderzoek krijgt talent onvoldoende ruimte. In de kenniseconomie gaat het er om internationaal concurrerend te zijn. Maar een land kan slechts op een aantal gebieden excellent zijn. Daarom moeten er keuzes gemaakt worden, zowel in het onderwijs als het onderzoek
 • Reorganiseren van het innovatiesysteem
  Het Nederlandse innovatiesysteem bestaat nu uit een woud van regels en instanties. Als innovatie de drijvende kracht achter de economie is, moet dat veel eenvoudiger worden.
 • Verhogen uitgaven naar minimaal EU-gemiddelde
  Wat betreft uitgaven voor onderwijs en onderzoek loopt Nederland achter op andere Europese landen. Wil Nederland bij de top van Europa behoren in de kenniseconomie zullen de uitgaven minimaal op het EU-gemiddelde moeten zijn. Dat betekent extra investeren.
 • Minder nota’s, meer actie
  Er wordt in Nederland veel gepraat maar te weinig gedaan. Nederland moet meer durf tonen en aan de slag gaan. Als dat op basis van een goede analyse kan gebeuren, is het gewoon een kwestie van doen. Als dat minder duidelijk is, dan kan het gebeuren door te experimenteren en van deze experimenteren te leren. Dat zou een betere strategie voor de overheid zijn dan te blijven praten. Het nieuwe motto zou moeten zijn: minder nota’s, meer actie.

De Kenniseconomie Monitor was het resultaat van maanden onderzoek en vele sessies met experts. Rond de publicatie is de Week van de Kenniseconomie georganiseerd waarin tal van activiteiten plaats hadden. De uitreiking van het eerste exemplaar was aan premier Balkenende. Daarnaast vond onder meer een congres plaats met internationale sprekers uit onder meer Finland. Dit alles werd mogelijk gemaakt door een groep van sponsors uit bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen.

Download de Nederlandse versie of de Engelse versie van de Kenniseconomie Monitor 2003..

In 2006 bracht KL een tweede versie van de Kenniseconomie Monitor uit.

 

Teamleden
Frans Nauta, Joeri van den Steenhoven, Martijn Arnoldus e.a.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/kenniseconomie-monitor-2003/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/kenniseconomie-monitor-2003/