Marktverkenning pilot OMP digitale leermiddelen

In juni 2007 werd door Beelden voor de Toekomst gestart met een digitale dienst voor het voortgezet onderwijs. Kennisland heeft hiervoor een marktverkenning gedaan.

Download
Publicatie
09 september 2008

In juni 2007 werd door Beelden voor de Toekomst gestart met een digitale dienst voor het voortgezet onderwijs. Kennisland heeft hiervoor een marktverkenning gedaan.

In de pilot met als werknaam Onderwijs Media Platform (OMP) hebben twee pilotgroepen (onderwijzers en scholieren) in de periode maart tot en met juni 2008 gewerkt met een platform waarbinnen bronnen van het consortium, aangevuld met externe bronnen, aangeboden werden met een aantal verwerkingstools.

ED*IT

Kennisland heeft de kansen die een dergelijk platform biedt geevalueerd en heeft geadviseerd over de verdere uitwerking van een Onderwijs Media Platform. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de door Beeld en Geluid ontwikkelde leeromgeving ED*IT.

In deze marktverkenning (Deel 2) worden de behoeften van het onderwijsveld op het gebied van digitale leermiddelen in kaart gebracht.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/marktverkenning-pilot-omp-digitale-leermiddelen/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/marktverkenning-pilot-omp-digitale-leermiddelen/