Kwaliteitsverhoging meer dan papieren exercitie

Organisaties, en zeker ook onderwijsorganisaties zijn vaak bezig met het 'verhogen van kwaliteit'. Helaas blijft dit vaak steken in een papieren exercitie

Download
Publicatie
02 februari 2009

Organisaties, en zeker ook onderwijsorganisaties zijn vaak bezig met het ‘verhogen van kwaliteit’. Helaas blijft dit vaak steken in een papieren exercitie. Worden de targets gehaald? Hoe doen we het volgens het INK-model?

‘Als het op papier maar klopt’

Het artikel ‘Als het op papier maar klopt’ pleit voor het verbeteren van de kwaliteit door te investeren in onderlinge communicatie: gesprekken tussen alle geledingen over wat er werkelijk gaande en nodig is. Waarin ruimte is voor verschillende werkelijkheden, achterliggende waarden, niet eerder gehoorde stemmen en concrete haalbare oplossingen. Indien dit soort gesprekken aanwezig zijn, kunnen organisaties volstaan met minder regels. De enige echt belangrijke regel is dan: zoek elkaar op en wissel uit! Download rechts het hele artikel (pdf), geschreven door Lobke van der Meulen en Chris Sigaloff (verschenen in Sigma).

Lobke van der Meulen is een van de auteurs van deze publicatie. Zij is nu executive director van de Kafkabrigade. 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/kwaliteitsverhoging-meer-dan-papieren-exercitie/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/kwaliteitsverhoging-meer-dan-papieren-exercitie/