Mediawijsheid Kaart.nl

Van november 2007 tot en met februari 2008 deed Kennisland onderzoek gedaan naar Nederlandse Initiatieven op het gebied van Mediawijsheid.

Download
Publicatie
11 februari 2008

Kennisland bracht Mediawijsheid in kaart in opdracht van het Ministerie van OCW en de kwartiermakersgroep Mediawijsheid. De resultaten zijn te vinden op www.mediawijzer.net. Belangrijkste conclusie: Mediawijsheid is breder dan media-educatie, hoewel daar wel de meeste initiatieven te vinden zijn. Mediawijsheid richt zich niet alleen op de jeugd, maar op alle burgers. Beoogt wordt niet alleen bewustzijn van de werking van media te bevorderen, maar ook actieve en kritische deelname daaraan. De aanbevelingen zijn gebruikt voor het recent door het kabinet ingestelde Mediawijsheid Expertisecentrum.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/mediawijsheid-kaartnl/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/mediawijsheid-kaartnl/