Quickscan Video-on-Demand

Quikscan naar trends en ontwikkelingen in video on-demand diensten.

15 maart 2008

Aanleiding voor deze quickscan is de wens vanuit Beelden voor de Toekomst om de kansen voor AV-erfgoed op de VoD-markt te verkennen. Met dit onderzoek brengt Kennisland op hoofdlijnen de tendensen in kaart.

Beelden voor de Toekomst is benaderd door de Nederlandse Vereniging van Speelfilmproducenten (NVS) om te participeren in een nieuw op te zetten video on demand (VoD)-dienst met de werknaam Filmotech.

Deelname aan dit initiatief is om vele redenen aan te bevelen. Het draagt bij aan de projectdoelstellingen van brede beschikbaarheid en terugverdien-verplichting, maar heeft ook grote strategische waarde voor het oplossen van een van de grootste struikelblokken van het project: de rechtenkwestie. Om een goede afweging te kunnen maken is kennis van de markt nodig. Met deze quickscan brengt Kennisland op hoofdlijnen de tendensen in kaart. Het blijkt dat de markt voor VoD volop in beweging is. In navolging van de muziekindustrie zien wij ook in de filmindustrie een tendens naar verticale integratie van de waardeketen; in de strijd om de aandacht van de consument zien contentleveranciers een kans om ook direct aan de consument te leveren. In deze hoek valt het initiatief van de NVS dan ook te plaatsen.

Hieronder de belangrijkste conclusies en aanbevelingen:

  • De VoD-markt is een groeimarkt, gezien de hoge breedbandpenetratie en het aantal spelers in de markt.
  • Een veelheid van partijen (kabelaars, telco’s, gameconsoles, p2p-netwerken, producenten en aggregators (iTunes) vechten om de aandacht van de televisiekijker.
  • VoD zorgt voor verticale integratie in de keten. Producenten zullen ook zelf materiaal aan eindgebruikers gaan aanbieden.
  • DVD (Blu Ray) zal nog een aantal jaar een belangrijke rol spelen maar zal na 2010 ingehaald worden door VoD.
  • Nederland heeft een goede uitgangspositie door de hoge penetratie breedband (46%). Met 24 initiatieven behoort het nu al tot de top 4 in Europa.
  • Flexibiliteit staat in deze experimentele fase voorop: content moet op niet-exclusieve basis worden aangeboden op diverse platforms en met diverse verdienmodellen.
  • Op dit moment worden p2p-netwerken met bittorrent-technologie het meest gebruikt voor downloading. Dit gebeurt nu veelal illegaal, maar deze netwerken zullen in de toekomst ook voor legaal verkeer gebruikt worden (nu al 20th Century Fox)
  • Meest voorkomende verdienmodellen op dit moment zijn pay-for-download en streaming (advertentie gedreven).
  • Gezien het feit dat gebruikers nog weinig bereidheid vertonen voor het betalen voor cultureel erfgoed (Dialogic 2008) is het raadzaam ook het advertentiemodel en het zogenaamde ‘top up’ model, waarbij betaald wordt voor additionele diensten, te verkennen.
  • Er moet verder onderzoek verricht worden naar doelgroepverwachtingen, businessmodellen en auteursrechten.

Stuur ons een e-mail om het hele rapport als PDF (36 pagina’s) toegestuurd te krijgen.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/quickscan-video-on-demand/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/quickscan-video-on-demand/