Maatwerk voor kansarme jongeren

gericht op jongeren met meerdere problemen die tussen wal en schip dreigen te vallen

Download
Publicatie
28 januari 2008

In het decembernummer van Sociaal Bestek heeft Frank van IJzerloo samen met Constant Hijzen (KL) en Clara Pels een artikel geschreven over het MKB Netwerkproject in Leiden.

In het artikel bespreken zij dit baanbrekende initiatief dat is gericht op jongeren met meerdere problemen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Het MKB Netwerkproject koppelt deze jongeren aan volwassenen die hen een stap verder kunnen helpen bij het oplossen van hun problemen.

De auteurs wijzen op de uitstekende resultaten en roepen op om de methode ook op andere plaatsen in het land in te zetten.

Download rechts het artikel (pdf)

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/maatwerk-voor-kansarme-jongeren/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/maatwerk-voor-kansarme-jongeren/