Simone van de Wetering
Simone van de Wetering

Maker: Giorgos Gripeos

Rechten:

Download

Adviseur en onderzoeker sociale innovatie

Simone van de Wetering

LinkedIn-profiel

Simone van de Wetering is socioloog, gespecialiseerd in identiteits- en gelijkheidsvraagstukken. Maatschappelijke verandering kan volgens haar alleen worden bereikt als ervaringsdeskundigen, zoals wijkbewoners, leraren en jongeren, als mede-onderzoekers worden ingezet. Vanuit die overtuiging werkt ze bij Kennisland als adviseur (en onderzoeker) sociale innovatie aan social labs++Social labsLees meer over onze social labs in de case ‘Labs: proeftuinen in terra incognita’. en is ze betrokken bij de InnovatieImpuls Onderwijs.

Simone is gefascineerd door de manier waarop (on)gelijkheid is weerspiegeld in de inrichting van de stad, en hoe in- en uitsluitend beleid wordt ontwikkeld en door bewoners wordt ervaren. De studie Politicologie en internationale betrekkingen aan de UvA en San Francisco State University++San FranciscoIn San Francisco volgde Simone als onderdeel van haar bachelor vakken over internationale betrekkingen en mensenrechten, vanuit Amerikaans perspectief. liet haar inzien dat ze de gevolgen van globale trends en ontwikkelingen op internationaal niveau op lokaal niveau wilde bestuderen. Ze volgde een onderzoeksmaster Sociale Wetenschappen, om zich uiteindelijk te specialiseren in Stadssociologie en -antropologie.

Voor haar afstudeeronderzoek bracht Simone vijf maanden door in Franse buitenwijken, waar ze etnografisch onderzoek deed naar jongerenidentiteit en stigmatisering. Ze blogde voor Coolpolitics over haar tijd in de banlieues en vertelde over haar onderzoek in een uitzending van het radioprogramma Dichtbij Nederland++Charlie HebdoIn het kader van bevrijdingsdag ging deze aflevering over ‘vrij zijn na Charlie Hebdo’: wat betekent vrijheid voor de jongeren die opgroeien in de banlieue? . De neiging om academische denkprocessen aan de actualiteit en het maatschappelijke debat te verbinden, resulteerde tijdens haar studie ook in een stage bij debatcentrum De Balie en in het organiseren van debatavonden en discussiefestivals bij het jongerencollectief happyChaos, waarvoor ze nu in het algemeen bestuur zit.

Toch bleef Simone ongenoegen voelen over de afstand tussen academisch onderzoek en maatschappelijke impact: wat is het nut van onderzoek als de resultaten niet terugkeren in de samenleving? En zijn traditionele manieren van onderzoek doen wel geschikt om de realiteit te begrijpen? Met fotografe Sofie van Esch keerde ze terug naar de Franse buitenwijken voor een opvolgend fotoproject++FotoprojectBekijk het artikel ‘De vrouwelijke krijgers van de franse buitenwijk’ op i-D Magazine. over het vrouwelijk perspectief op hiphop in de banlieues. Hierin onderzocht ze samen met jonge vrouwen hun leefwereld, en vertelden zij hun eigen verhaal. Simone is ervan overtuigd dat het delen van verhalen zorgt voor wederzijds begrip en daarmee voor een sterkere maatschappij. Daarom denkt ze na over betere manieren om verhalen te maken met groepen waar veel over – maar niet mee – gepraat wordt.

Wanneer Simone niet werkt, leest ze boeken, kookt ze graag onder het genot van goede hiphop-tunes, en zet ze haar liefde voor de stad graag om in bezoekjes aan wereldsteden. Al komt ze meestal in Parijs terecht.

Meer