45 baanbrekende ideeën van leraren voor het onderwijs

Onderwijs Pioniers schooljaar 2014-2015


  • Betrokken KL'ers
30 juni 2014

Een nieuwe ronde Onderwijs Pioniers is gestart. Vanuit het hele land krijgen 45 leraren uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het MBO de kans het onderwijs op hun eigen scholen en onderwijsinstellingen te verbeteren of te vernieuwen. Zij krijgen daarvoor ondersteuning vanuit het programma Onderwijs Pioniers 2014-2015.

Van alle inzendingen zijn er in totaal 45 ideeën door een jury geselecteerd om uit te voeren. Ook dit jaar liepen de ideeën uiteen. Van passend onderwijs tot burgerschap. Wederom veel innovatieve suggesties om ICT beter in te zetten als hulpmiddel in de klas zoals ‘Flipping the classroom’ en ‘Virtual Community of Practice’, een intranet voor leraren. Uit de ingediende plannen blijkt dat veel leraren kansen zien om beter samen te werken, kennis te delen, of meer ondernemerschap in het onderwijs te brengen. De geselecteerde plannen met klinkende namen als ‘Open podium’ , ‘Proeftuin voor vakidioten’ en ‘De docent als architect’ zijn te vinden op www.onderwijspioniers.nl en zullen voor het eerst bij alle onderwijssectoren tegelijkertijd komend schooljaar van start gaan.

Dit programma is een initiatief van de Onderwijscoöperatie, Kennisland, Arbeidsmarktplatform PO, Voion en Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO (SOM). 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/45-baanbrekende-ideeen-van-leraren-voor-het-onderwijs/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/45-baanbrekende-ideeen-van-leraren-voor-het-onderwijs/