In gesprek over leertijduitbreiding in Rotterdam

Op 31 januari gingen schoolleiders, leerkrachten, externe aanbieders van leertijduitbreiding en mensen van de gemeente Rotterdam in gesprek over leertijduitbreiding in Rotterdam. Conclusie: scholen kunnen en willen van elkaar leren!


header_img
Expo - NulTien - Samen leren over leertijduitbreidin

Schoolleiders, leerkrachten, externe aanbieders van leertijduitbreiding en mensen van de gemeente Rotterdam in gesprek.

Maker: Clementine van der Bent

Rechten:

Download
9 februari 2018

Veertien geëxposeerde portretten++PortrettenDe portretten zijn te lezen op de website van Leren Loont.
, vijf gesprekstafels en meer dan veertig bezoekers: dat waren de ingrediënten voor de mooie afsluiting van het project ‘NulTien – Samen leren over leertijduitbreiding (LTU)’ op 31 januari in Fenix Food Factory: “Je merkt dat scholen van elkaar willen leren.”

Op 31 januari kwamen schoolleiders, leerkrachten, externe aanbieders van leertijduitbreiding en mensen van de gemeente Rotterdam bij elkaar. Op de stoelen vonden de bezoekers een boekje met daarin de portretten gebundeld, die ook aan een grote waslijn waren geëxposeerd. Nog voor het programma begon, werden er portretten bewonderd, boekjes doorgebladerd en gesprekken gestart.Nog voor het programma begon, werden er portretten bewonderd, boekjes doorgebladerd en gesprekken gestart.

De dag werd geopend door Elsa Bezuijen, projectleider van Leren Loont vanuit de gemeente Rotterdam. Kort verwelkomde ze iedereen en vertelde zij met welke vraag het onderzoek een jaar geleden startte:

“Hoe kunnen initiatieven die werken aan leertijduitbreiding van elkaar leren en worden versterkt?”

Deze vraag stond centraal tijdens de bezoeken aan veertien scholen en externe onderwijspartijen. De daar opgehaalde verhalen werden vastgelegd in veertien portretten. Eerlijk vertellen deze verhalen over de dagelijkse praktijk van leertijduitbreiding++LeertijduitbreidingMeer leertijd betekent extra uren naast de reguliere lessen. Lees hier meer over wat zowel leerlingen als scholen hieraan kunnen hebben. in het Rotterdamse onderwijs over de knelpunten, mooie momenten, belangrijkste lessen en ambities voor de toekomst.

Na Elsa’s introductie was het woord aan alle bezoekers. Rondom vijf gesprekstafels deelden de betrokkenen hun inzichten naar aanleiding van de portretten en hun eigen werkpraktijk: “We zaten in een heel divers gezelschap; gemeente, aanbieders, scholen vanuit verschillende besturen.” en “Elke school richt LTU heel anders in, en dat is interessant omdat je zo van elkaar kunt leren.” 

Bijspijkeren vs. talentontwikkeling

De verschillende vormen van leertijduitbreiding blijken grofweg in twee categorieën in te delen: het bijspijkeren van rekenen en taal, en talentontwikkeling. Hierbij kwam men eigenlijk in het midden uit: “LTU is er om te ontdekken: hier ben ik goed in!” en “Volgens mij vinden we elkaar in het midden: zowel het bijspijkeren als talentontwikkeling+Bijspijkeren en talentontwikkelingDe keuze om binnen leertijduitbreiding de nadruk te leggen op talentontwikkeling of op het bijspijkeren van cognitieve vakken, is niet altijd even makkelijk. Lees daarover meer in het portret van de Vierambacht.zijn belangrijke doelen”, aldus een docent en zijn tafelgenoot.“Volgens mij vinden we elkaar in het midden: zowel het bijspijkeren als talentontwikkeling zijn belangrijke doelen”, aldus een docent en zijn tafelgenoot.

Meerwaarde meetbaar of merkbaar?

Er werd een flinke discussie gevoerd over een passende vorm van verantwoording naar de gemeente, van de meerwaarde die leertijd onbetwistbaar vormt in de scholen. Dat roept de vraag op: Is de meerwaarde van LTU wel te meten? Zo merkt een leraar op: “Het zou fijn zijn als we niet alleen cijfers, maar ook bijvoorbeeld filmpjes konden aanleveren.” Leraren van andere scholen zien het optimistischer in: “Er wordt steeds breder gemeten, er is steeds meer mogelijkheid het verhaal van de school te vertellen.” De gemeente zelf merkt op: “De scholen die creatief omgaan met de richtlijnen behalen vaak de beste resultaten. Zij nemen zelf de lead in de verantwoording en leggen aan de voorkant goed uit wat ze willen. Wij zien dat deze scholen daardoor erg succesvol zijn.”

LTU als onderdeel van het school-DNA

Een van de unanieme overtuigingen die ter tafel kwam, is dat LTU onderdeel moet zijn van de visie van de school++Visie en invulling LTUHet belang van samenhang tussen een duidelijke schoolvisie en de invulling van leertijduitbreiding vinden we ook terug in dit portret van OBS de Kleine Wereld., en zoveel mogelijk moet worden geïntegreerd in het curriculum. Zo lichtte een schoolleider toe:  “Wat er in LTU gebeurt, moet worden afgestemd met visie en curriculum.” en “LTU is een concept, daar stop je niet ineens mee. Wat een mooi initiatief, we omarmen het. We hopen dat het nieuwe college er ook zo instaat.”

(externe) Vakleerkrachten en bevoegdheden

“We geloven in vakleerkrachten!”, zo luidde de overtuiging aan een andere tafel. Al worden, naast inhoudelijke kennis van het vak, ook behoorlijke eisen gesteld aan de didactische vaardigheden van de vakleerkrachtEr was weinig nodig om het gesprek tussen de aanwezigen te stimuleren. Het enthousiasme was voelbaar.: “Dat je veel weet over een vak betekent niet dat je per se weet hoe je contact te krijgt met de doelgroep kinderen. Vakdocent is niet hetzelfde als vakspecialist.” Hierbij werd ook aangestipt welke (bescheiden) rol de bevoegdheid van leerkrachten speelt: “Bevoegdheid zegt niet alles en is niet cruciaal. Zo hebben wij een docent die we binnenkort moeten laten gaan omdat ze niet bevoegd is, terwijl ze fantastisch lesgeeft en contact maakt met de doelgroep. Een bevoegdheid hebben betekent niet automatisch dat je goed les geeft.”  

Samen leren

Er was weinig nodig om het gesprek tussen de aanwezigen te stimuleren. Het enthousiasme was voelbaar. Al snel werd duidelijk dat de bezoekers van deze dag een grote noodzaak voelen om over leertijduitbreiding te praten. De expositie bij Fenix Food Factory was een afsluiting voor het project++PublicatieLees ook de publicatie ‘Nul-Tien: Samen leren over leertijduitbreiding’ die we ter afsluiting van het project schreven. Hierin beschrijven we de rode draden uit de portetten: wat zijn de belangrijkste afwegingen die scholen maken rondom leertijduitbreiding?
‘NulTien – Samen leren over leertijduitbreiding’. Maar nog meer dan dat, was het een ontmoeting van verschillende mensen uit verschillende hoeken van het Rotterdams onderwijsveld: een start om samen verder te praten over leertijduitbreiding in Rotterdam. Conclusie: deze verschillende invullingen van leertijduitbreiding verrijken het Rotterdamse onderwijs, en het zou goed zijn als dat zich verder blijft ontwikkelen door lessen, inzichten en opbrengsten uit te blijven wisselen.

Bekijk hier alle foto’s van de expositie:

NulTien - Samen leren over leertijduitbreidingNulTien - Samen leren over leertijduitbreidingNulTien - Samen leren over leertijduitbreidingNulTien - Samen leren over leertijduitbreidingNulTien - Samen leren over leertijduitbreidingNulTien - Samen leren over leertijduitbreidingNulTien - Samen leren over leertijduitbreidingNulTien - Samen leren over leertijduitbreiding
Eindexpositie 'NulTien - Samen leren over leertijduitbreiding'
Bekijk stream op Flickr

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/gesprek-leertijduitbreiding-rotterdam/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/gesprek-leertijduitbreiding-rotterdam/