Internationale ontwikkelingen in overheidscommunicatie

Kennisland kreeg van de Rijksvoorlichtingsdienst de opdracht om eens goed te kijken naar plekken waar innovatieve overheidscommunicatie op grote schaal wordt omarmd: de Verenigde Staten.


  • Betrokken KL'ers
30 juni 2009

Kennisland kreeg van de Rijksvoorlichtingsdienst de opdracht om eens goed te kijken naar plekken waar innovatieve overheidscommunicatie op grote schaal wordt omarmd: de Verenigde Staten.

Samen met Sanderijn Cels (research associate van de Harvard Law School) beschreef Kennisland zeven praktijkvoorbeelden, uiteenlopend van Twitter tot keurmerken voor keukenhygiëne in restaurants. Een aantal voorbeelden laat zien dat nog niet alles ‘rijp’ is voor toepassing in Nederland; andere kunnen juist goed als model dienen. Geschikt of niet – al deze praktijkvoorbeelden bieden een waardevol perspectief op overheidscommunicatie. In de komende weken publiceert de RVD wekelijks een nieuw voorbeeld op het Communicatieplein.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/internationale-ontwikkelingen-in-overheidscommunicatie/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/internationale-ontwikkelingen-in-overheidscommunicatie/