Kafkabrigade naar gemeentelijke Rekenkamercommissie

Kafkabrigadiers Lobke van der Meulen en Constant Hijzen onderzoeken de komende maanden hoe het reïntegratiebeleid in een grote stad in de praktijk werkt.


29 februari 2008

Kafkabrigadiers Lobke van der Meulen [LINK] en Constant Hijzen onderzoeken de komende maanden hoe het reïntegratiebeleid in een grote stad in de praktijk werkt.

Het gaat hierbij vooral om de ervaringen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (door een justitiële achtergrond, een psychiatrische achtergrond, taalachterstand, etc.). Bijzonder aan dit onderzoek is dat het onderdeel is van een rekenkameronderzoek naar het reïntegratiebeleid. Naast de klassieke beleidsanalyse wordt de Kafkabrigade ingezet om de praktijk te toetsen. Als er nieuws is, laten we in deze nieuwsbrief weer van ons horen. Kijk ook op de opgefriste website.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kafkabrigade-naar-gemeentelijke-rekenkamercommissie/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kafkabrigade-naar-gemeentelijke-rekenkamercommissie/