Kennisland helpt Trimbos instituut

KL heeft het traject ‘Doetank Mentale Veerkracht' begeleid waarin jonge talenten van het Trimbos instituut ervaring opdoen met het ontwikkelen van interventies om de mentale veerkracht van mensen en organisaties te verhogen.


  • Betrokken KL'ers
29 april 2010

Tijdens het afgelopen jaar heeft KL het traject ‘Doetank Mentale Veerkracht’ begeleid waarin jonge talenten van het Trimbos instituut ervaring opdoen met het ontwikkelen van interventies om de mentale veerkracht van mensen en organisaties te verhogen. Geen langdurige wetenschappelijke onderzoeken, maar effectieve interventies die werkelijk een verschil kunnen maken. Het was een oefening in groot denken, maar klein doen, in niet volledig zijn, maar wel prikkelen, in vragen stellen in plaats van antwoorden geven, in ondersteunen in plaats van zelf de expert zijn. Op 27 april vond de slotbijeenkomst plaats in het Trimbos Instituut en werden de resultaten gepresenteerd aan de opdrachtgevers. Dat resulteerde in een aantal spannende voorstellen.

Zo werd voor een verzorgingstehuis in Amsterdam een handboek "omgaan met vrijwilligers" voor ouderen en personeel ontwikkeld, voor het ambulancepersoneel wordt ‘Veerkracht pioniers’ ontwikkeld, waarbinnen ambulancebroeders, die vaak onder hoge druk moeten werken, zelf de ruimte krijgen om interventies te verzinnen om hun mentale veerkracht te vergroten. Voor de wijk De Doorslag is ‘Welzijn op recept’ bedacht, waardoor welzijn en zorginstellingen beter samen gaan werken en voor een meisjesinrichting is samen met de groepsleiders en de meisjes zelf een activiteitenprogramma ontwikkeld.

Alle opdrachtgevers waren enthousiast over de aanpak en stimuleren het Trimbos instituut om naast de wetenschappelijke kennis ook zulke kleinschalige interventies te ontwikkelen en zo de kennis sneller te kunnen implementeren in de praktijk.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kennisland-aanpak-helpt-trimbos-instituut/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kennisland-aanpak-helpt-trimbos-instituut/